Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten Willems betr. Gentse textielindustrie: Hoofdgroepering, Warencentrale, Federatie enz.
file   Documenten betreffende vooroorlog : prijzen enz., . - 1 dossier.
file   Circulaires, verslagen enz. van Hoofdgroepering textielnijverheid, . - 1 dossier.
file   Circulaires van Warencentrale der Textielnijverheid, . - 1 dossier.
file   Dossier ontwerp standregelen van Federatie der Belgische textielnijverheid - Association belge des filateurs de coton, . - 1 dossier.
file   Circulaires enz. van Federatie der Belgische textielnijverheid - Association belge des filateurs de coton, . - 1 dossier.
file   Circulaires van Federatie der Belgische textielnijverheid - Association belge des filateurs de coton, 1945. - 1 dossier.
file   Verslagen, statuten, correspondentie van Hoofdgroepering textielnijverheid, sector Gent-Eeklo, . - 1 dossier.
file   Documenten betreffende de vergaderingen van Kamer van Koophandel en Nijverheid gewest Gent, . - 1 dossier.
file   Lijsten : katoenverdeling (stilgelegde bedrijven), stocks, prijzen enz., . - 1 dossier.
file   Verslag met bijlagen ("Rapport sur les variations du prix de revient causées par le chômage"), . - 1 dossier.
file   Divers, . - 1 dossier.