Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Documenten betr. de zgn. Oostkantons van diverse herkomst (bevat zowel tijdsdocumenten als stukken over de kantons)
item   Organigrammen van de NSDAP-structuur in de Oostkantons, . - 4 p..
item   Kranteknipsel uit de Eupener Zeitung betreffende het probleem van de Belgische landsverdediging, 5/8/1936. - 1 p..
item   Kranteknipsel uit de Eupener Zeitung betreffende het blijven afwijzen van de Belgische partijen, 10/8/1936. - 1 p..
item   Kranteknipsel uit de Eupener Zeitung betreffende een vergadering van de Luikse provincieraad, 15/10/1936. - 1 p..
file   Kranteknipsels uit de Eupener Zeitung en Eupener Nachrichten betreffende een oproep aan het Heimattreue Front, 24/10/1936. - 1 omslag.
item   Kranteknipsels uit de Eupener Zeitung en Eupener Nachrichten betreffenderelatie Front-Rex, 29/10/1936. - 2 p..
file   Kranteknipsels uit de Eupener Zeitung en Eupener Nachrichten betreffende de ideeën van Goebbels over de verhouding België - Duitsland en het vraagstuk Eupen-Malmédy, 19/11/1936-30/11/1936. - 1 omslag.
item   Kranteknipsel uit de Eupener Zeitung betreffende een interview met een voorman van de Waalse Beweging, 27/11/1936. - 1 p..
item   Kranteknipsel uit de Eupener Zeitung betreffende de Ortsgruppenleiter van Eupen en het Heimattreue Front aldaar, 12/12/1936. - 1 p..
item   Fotocopies van een memorie betreffende de Duitse eisen omtrent de teruggave van de Duitsalige kantons in België, in het artikel Die Rheinprovinz, 6/1940. - 1 p..
item   Krantknipsel uit Die Rheinprovinz betreffende de Rijnse Literatuurpijs gewonnen door een in Raeren geboren man, 15/10/1936. - 1 p..
item   Kranteknipsel uit le Vingtième siècle betreffende inzameling van oud metaal voor de Führer te Eupen, 19/4/1940. - 1 p..