Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Collectie Rijksuniversiteit te Gent tijdens de bezetting
file   Documenten uit het Archief R.U.G., . - 15 p..
item   Briefwisseling rectoraat : algemene onderrichtingen, academieraad, O.P./schorsing, oorlogsomstandigheden, 1939-1940. - 2 p..
item   Documenten betreffende de onderzoekcommissie in verband met hervatting der werkzaamheden, 1940. - 2 p..
item   Verklaring niet van Joodse afkomst te zijn / Joodse studenten, . - 2 p..
file   Algemene oorlogsomstandigheden ; algemeen en circulaires en briefwisseling bezettende overheid, . - 5 p..
item   Document betreffende Arbeidsdienst, Werbstelle, Boerenwacht, 1943-1944.
file   Documenten betreffende de zuiveringscommissie O.P., de zuiveringscommissie W.P. / A.T.P. en de zuiveringscommissie Studenten, . - 5 p.. Geen kopieënBepalingen voor gebruik & reproductie
file   Farde betreffende overlden studenten. Dossier Weerstand. Nota's, . - 9 p..
item   Algemene documenten : schorsing en heringschrijving studenten ; herroeping schorsing ; herziening geldelijke rechten O.P., . - 2 p..
file   Briefwisseling rectoraat : verkiezing van de rector ; tuchtstraffen studenten enz. ; studentenverenigingen, B.R.U.G. ; Duitse-Iltaliaanse gastprofessoren en Belgische profs in Duitsland, 1940-1945. - 12 p..
item   Documenten betreffende congressen, ter inzage, professoren,opvolgingen, wetenschappelijke personeel : incidenten, 1940-1958. - 4 p..
item   Dekenaat-briefwisseling van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, . - 2 p..
item   Archief van beheerder-inspecteur : bundel 122, . - 1 p..
file   Notulen van Academieraad, van College van Assessoren 1 en register faculteitszittingzn Letteren en Wijsbegeerte, 1940-1945.
item   Studentarchief : Vlaamse geschiedkundige Kring V.G.K., 1940-1942. - 2 p..
item   Schenking prof. Van Pottelbergh, . - 1 p..
file   Documenten uit navorsings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, . - 9 p..
file   Documenten betreffende bezet Belgïe en diverse instellingen : Secrétaires généraux. Procès-verbaux des séances, 1940-1944. - 10 p...
file   Documenten betreffende de Belgen in Londen : radiocommentaren Londen en Brussel en Communiqués en persuittreksels, 1940-1944. - 11 p..
file   Documenten betreffende Militärbefehlshaber in Belgien, 1940-1944. - 10 p..
file   Militärverwaltung : Tätigkeitsberichte, Bericht 1.Jahr en Abschlussbericht, . - 17 p..
file   Documenten betreffende verzetsbewegingen : U.N.P.C. Dossier Rassemblement National de la Jeunesse, . - 9 p..
item   Documenten betreffende inlichtings- en actiediensten : document betreffende Dr Frans Daels et note sur les universités de Gand et Louvain, . - 2 p..
item   Note pour M. Orban, professeur à l'université de Gand, . - 1 p..
item   Persoonlijke papieren : Archief De Vleeschauwer, Papiers Lejeune (nota's S.E.R.A., section politique) ; Papiers Van Werveke (De Gentsche Universiteit gedurende de Duitsche bezetting) en Papiers Loslever (Etudiants, résistez!), 1943-1944. - 4 p..
file   Documenten uit Classeurs Auditoraat-Generaal : bericht Mackensen ; bericht striefler en documenten betreffende etudiants, vlaamsche professoren en docentenbond, . - 6 p..
file   Documenten Jans, . - 7 p..
file   Documenten uit andere archieven, . - 4 p..
item   Papiers Nyns (Algemeen Rijksarchief), . - 1 p..
item   G.S.V.-archief (Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven), . - 4 p..
item   Tätigkeitsbericht über das Studienjahr (Bundesarchiv), 1943-1944. - 1 p..
item   Documenten betreffende erkenning van Weerstander : dossier Billiet en Nuyen (Ministerie van Landsverdediging, dienst van den Weerstand), . - 2 p..
file   Documenten uit Prive-archieven en collecties, . - 10 p..
item   Correspondentie Alers-Front en Circulaires O.F./F.I. (Archief Alers), 1945. - 2 p..
item   Rapport Van Wayenbergh uit Collection Dantoing ("La mise au travail des étudiants de 1ère année"), . - 1 p..
file   Stukken in verband met Germanischer Wissenschaftseinsatz, afkomstig uit Bundesarchiv Koblenz - N.S. (Collectie De Jonghe), . - 6 p..
file   Correspondentie (Archief Dept), 1940-1944. - 7 p..
item   Document uit Universitaire Commissie : geval n°54 : Evrard Vincent (Archief Evrard), 22/8/1945. - 1 p..
file   Berichte van de Abt. Kult. en naoorlogse briefwisseling (Privatarchiv Prof. F. Petri), . - 9 p..
item   Diverse : proces Volk en Staat, K 27/48 Antwerpen, XIbis : dossier Prof. Dr. De Vleeschauwer Herman, . - 1 p..
item   Dossier Nyns Marcel : farde XI : nomination sous la pression de l'autorité ; farde XII : divers ; farde XIII : interrogations, notes, . - 3 p..
file   Collectie berichten, omzendbrieven, enz. Rectoraat R.U.G., 1940-1944. - 42 p..
file   Varia, o.a. verordenings- en wetteksten ; overzichten andere archieven enz., . - 9 p..
file   Persuittreksels uit Balming, Het Belfort, Dulle, Griet, Front, De Guillotine, Klokke Roeland, De Nationaalsocialist, Neohumanisme, Ons leven, Rommelpot, De SS Man, De Vlag, Volk en Kultuur, Volk en Staat, Volkskamp, Vooruit, Were Di, Wit en Zwart, .
file   Individuele nummers van Brüsseler Zeitung, De Dag, Het Laatste Nieuws, Leiding, het Nieuws van den Dag, De Roode Vaan, Staatsblad, Het Volk, Vrij Nedeland, . - 2 omslagen.
file   Sluikpersuittreksels : Jong Belgïe, Klokke Roeland, Service de Presse, Tijl, . - 1 omslag.
file   Passages uit werken en artikels, . - 2 omslagen.
file   Algemeen dossier, . - 1 omslag.
file   Dossier personnalia, . - 1 omslag.
file   Interviews, . - 7 p..
file   Interviews L. De Coninck, A. De Paepe, W. Dekeyser, V. Evrard, A. Hacquaert, K. Poma, A. Tavernier, R. Van Den Abeele, R. Vanden Broeck, .
file   Korte gespreken met H. Bekaert, H. Corijn, H. Todts, Van Hille, G. Van Moerkerke, . - 5 p..