Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deelarchief van de Franse militaire inlichtingsdienst (zgn Deuxième bureau) mbt België
file   Circulaires en nota's van diverse Franse oerheden over de opvang aan en te nemen maatregelen tegen vluchtelingen van o.a. Belgische nationaliteit, 10/5/1940-25/5/1940.
file   Documents du Ministère des Colonies - E.-M. des Colonies - 5éme Bureau. Renseignements des sections d'Etudes Brazzaille, Hanoi, Dakar : agissements belges. Anti Franse actie van Belgen, 4/1940.
file   Nota's, rapporten van E.-M. de l'Armée - Chef du Service de Renseignements - Section de centralisation des Renseignements S.C.R. over Britse inlichtingsagenten in en transiterend door België, 1924-1942.
file   Documenten van Etat-Major de l'armée - Service de Renseignements - S.C.R. Spaanse burgeroorlog : inlichtingen over Belgische hulp aan republikeins Spanje, 1936.
file   Verslagen van de vergaderingen ter voorbereiding van een evacuatie van Belgen naar Frankrijk in geval van een Duitse aanval, 1/1940.
file   Nota's van het 2e Bureau en andere Franse diensten over de algemene politieke toestand van België, Vlaams-nationalisme, Rex, Légion Nationale, 1924-1936.
file   Documenten van Etat-Major de l'Armée - Chef Service de Renseignements - S.C.R. : Inlichtingen van Bureau d'Etudes Nord-Est. over België "divers" : questions politiques et économiques, agissements allemands, Eupen et Malmédy, le S.R. belge, 1925-1940.
file   Documenten van Cabinet du Dir. Gén. de la Sûreté - Archives générales. Belgique. Diverse inlichtingen over Duitse spionage en propaganda, vooral in Vlaanderen, 1935-1939.
file   Documenten van Chef des Serices de renseignements - S.C.R. Inlichtingen an B.R.E.P., centre de Liaison Français (Lille) (C.L.F.) en "Charles" over Duitse agenten en spionage/ondermijning in België, 12/1939-1/1940.
file   Documenten van Chef des Services de renseignements - S.C.R. Inlichtingen (dikwijls van Charles) over Duitsers en Duitse agenten in België, 8/1939-12/1939.
file   Nota's ("Renseignements") van 2e/5e Bureau (post "Charles in Brussel en het Centre de Liaison Français) en andere Franse diensten, over België (Duitse agenten...) en verdachte Belgen (ook in Frankrijk zelf) en Chef S.R. - S.C.R. Inlichtingen over Belgische en Sovjet-communisten en communistische propaganda, 12/1939-4/1940.
file   Nota's van 2e Bureau en andere Franse instanties over België of Belgen (diverse onderwerpen), 2/1940-12/1940.
file   Overzichten an de Vlaamse pers (résumés met vertaalde citaten), 9/1941-9/1942.
file   Rapporten over de algemene toestand en over politieke organisaties in België, 3/1942.
file   Diverse rapporten over België en uittreksels uit Franstalige Belgische pers, 6/1942-9/1942.
item   Rapport van de service départemental des Renseignements Généraux du Lot et Garonne, over valse Belgische identiteitspapieren, 8/1942.
file   Rapporten over de toestand in België (voornamelijk over Belgische politiek), 1/1940-10/1941.
file   Documenten van 2e Bureau S.C.R. (Vichy). Inlichtingen over verdachte Belgen en Duitsers (o.a. politiediensten) en oer toestand in bezet België, 1940-1942.
file   Documenten van Sûreté Nationale et Direction des Renseignements Généraux (Vichy). Listes de suspects afkomstig van de Belgische Sûreté (juni 1940), politieke inlichtingen over bezet België en verslagen van Belgen over ontsnappingslijnen door Frankrijk, 7/1940-7/1942.
file   Rapporten an het 2e Bureau over Duitse spionage in België, 1/1925-2/1938.
file   S.C.R. Inlichtingen van Bureau d'Etudes Nord-Est, uit Britse bron enz. over Duitse spionage en agenten in België, met overzichtsrapporten, 11/1937-9/1940.
file   Documenten van 2e Bureau S.C.R. Inlichtingen van C.L.F., Sûreté Nationale enz. over Duitse (en Belgische) agenten en spionage/ondermijning en over collaborateurs, 11/1939-8/1941.
file   Documenten vanSecrétariat d'Etat à la guerre - Etat-Major de l'Armée - 2e Bureau (Vichy). Inlichtingen over Belgen in Duitse dienst en collaboratie-organisaties, 1941-1942.
file   Documenten van Ministère de la Défense - Etat-Major de l'Armée - 2e Bureau. Nota's en verslagen van Bureau d'Etudes Nord-Est enz. over staatsgevaarlijke organisaties in België (vooral Vlaams-nationalisme), 1934-1940.
file   Nota's van diverse Franse overheden over de voor Duitsland spionerende Belg Arnold Ameye, 6/1938-11/1938.
file   Documenten an Chef Service de Renseignements - S.C.R. Inlichtingen en verslagen over communisme in België, 1920-1932.
file   Nota's van het 2e/5e Bureau over hun actie in België (post "Charles te Brusse"), over Belgische inlichtingendiensten en de realtie tussen Belgische, Franse en Britse inlichtingendiensten, 1/1934-3/1940.
item   Nota van de Franse inlichtingendienst over een verdachte Duitser in België ("affaire Max Bauer"), 1937.
file   Nota's van de Franse en Belgische contraspionage over spionagezaken en België, 10/1936-9/1937.
file   Documenten van B.R.E.P. aan Etat-Major de l'Armée, 5e Bureau. Verslagen over de Abwher-contacten van de Franse dubbelagent "Mr K du service" te Brussel, 3/1940.
file   Nota's van agenten an het 5e Bureau over leveringen van Belgische firma's aan Duitsland (dossier "blocus") en over Van Zuylen en Sap, 12/1939-4/1940.
file   Surveillance du territoire (Vichy). Renseignements. Onderschepping van berichten van de "S.R.Belge" over bezet België, inlichtingen over diens activiteiten en over Belgische ontsnappingslijnen, 1941-1942.
file   Nota's ("renseignement") van de Franse contraspionage in België (voornamelijk an de post "Charles" te Brussel van het 2e/5e Bureau), voornamelijk over Duitse activiteit in België ; ook over Sovjet-, Wit-Russissche, communistische, Italiaanse activiteit in België en over verdachte Belgen, 1936-1939.
file   Nota's ("Renseignements") van de Franse contraspionage in België (voornamelijk van de post "Charles" te Brussel van het 2e/5e Bureau) , voornamelijk over Duitse activiteit in België. Ook enkele documenten over communisten, 12/1939-4/1940.
file   Inlichtingen an C.L.F. over Duitse agenten (Duitsers en Belgen) in België, enkele communisten en over zendingen van de Franse dubbelagent Li W 2 - Li 199 naar Brussel voor contacten met Abwehr-agent "Otto, 4/1940-6/1940.