Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Documenten van de Liga voor Luchtbescherming (Ligue de protection aérienne)
series   Documenten van de afdeling Schaarbeek, 1936. - 1 stuk.
item   Cursus voor monitoren, 1936. - 1 stuk.
series   Documenten van de afdeling Elsene, 1937-1938. - 6 stukken en 1 deel.
item   Instructie van René Frings (Ecole de moniteurs du Brabant) betreffende de regionale en plaatselijke organisatie van de luchtbescherming, 14/11/1937. - 1 stuk.
item   Organogram van de luchtbescherming op plaatselijke niveau, . - 1 stuk.
item   Beknopte cursus betreffende de organisatie van de mobilisatie in een buurt ("Aide-mémoire de l'officier et du grade de protection aérienne. IIIe partie. Mobilisation à l'echelon du quartier de défense"), . - 1 deel.
item   Mededeling betreffende luchtbeschermingsoefeningen op 6 maart 1938 aan de luchtbeschermingsschool van Elsene, 1938. - 1 stuk.
item   Programma's van de algemene cursussen van de luchtbeschermingsschool van Elsene voor de maanden maart, april en mei van 1938, 1938. - 3 stukken.
series   Documenten van de afdeling Sint-Pieters-Woluwe, 1938. - 2 stukken.
item   Verslag van de lezing van dhr. Stoumon voor de afdeling Sint-Pieters-Woluwe van de Ligue de Protection Aérienne, 1938. - 1 stuk.
item   Circulaire aan de bevolking van Sint-Pieters-Woluwe bevattende een oproep tot medewerking, 01/1938. - 1 stuk.
series   Algemene en technische instructies, cursussen en andere algemene documenten van de Liga voor Luchtbescherming (Ligue de protection aérienne), 1939-1944. - 0,2 m. Vgl. ook de andere diensten en organisaties voor luchtbescherming. Cfr. aussi les autres services et organisation de la protection aérienne.Algemene Info
item   Cursus betreffende de collectieve bescherming tegen luchtbombardementen ("Tome 1 : Protection collective contre les effets des bombardements aériens"), deel 1, . - 1 deel.
item   Cursus betreffende de collectieve bescherming tegen luchtbombardementen. Technische documenten en plans ("Tome II : Protection collective contre les effets des bombardements aériens"), deel 2, eerste serie, . - 1 deel.
item   Cursus betreffende de collectieve bescherming tegen luchtbombardementen. Technische documenten en plans ("Tome II : Protection collective contre les effets des bombardements aériens"), deel 2, tweede serie, . - 1 deel.
item   Cursus betreffende de collectieve bescherming tegen luchtbombardementen. Technische documenten en plans ("Tome II : Protection collective contre les effets des bombardements aériens"), deel 2, derde serie, . - 1 deel.
item   Instructie betreffende de organisatie van de verzorging van slachtoffers van luchtaanvallen ("Instruction générale sur l'organisation de secours aux victimes d'attaques aériennes"), . - 1 deel.
item   Instructie betreffende de bescherming tegen gifaanvallen ("Instructions sur les toxiques de Guerre"), . - 1 deel.
item   Instructie betreffende de bescherming van het openbaar vervoer tegen luchtbombardementen ("Protection des installations de transport en commun"), . - 1 deel. 2 ex.Algemene Info
item   Instructie betreffende de bescherming van de elektriciteitssector en elektriciteitscabines ("Protection des installations et entreprises électriques"), . - 1 deel.
item   Cursus betreffende de bouw van familiebunkers ("Construction des abris familiaux"), . - 1 deel.
item   Cursus betreffende het dragen van maskers ("Instruction sur le port du masque. Entraînement"), . - 1 deel.
item   Beknopte cursus betreffende de bescherming tegen luchtaanvallen ("Ecole de protection aérienne. Résumé des cours"), . - 1 deel.
item   Programma van een typelezing ("Schéma conférence type"), . - 1 deel.
item   Tekst van drie lezingen betreffende de bescherming tegen luchtaanvallen ("Trois conférences sur la protection aérienne"), . - 1 deel.
item   Stukken betreffende de bepalingen inzake de vereisten waaraan de uitrusting ter bescherming tegen gas moet voldoen ("Cahiers des charges générales pour appareil filtrant destiné à la population passive"), . - 1 deel.
item   Instructie betreffende filters ("Cahiers des charges générales pour filtres destinés à la protection collective"), . - 1 deel.
item   Instructie betreffende beschermingsmiddelen tegen koolstofoxyde ("Cahier des charges générales pour boîtes filtrantes assurant la protection contre l'oxyde de carbone"), . - 1 stuk.
item   Instructie betreffende het plaatsen van alarmsirenes voor luchtaanvallen bij toeleveringsbedrijven ("Cahier spécial des charges relatif à une entreprise de fourniture de sirènes officielles d'alerte"), . - 1 deel.
item   Instructie betreffende de installatie van schuilkelders tegen gas ("Cahier des charges générales pour la réception d'abris anti-gaz"), . - 1 deel.
item   Instructie betreffende de vereisten inzake linnen bestemd voor het maken van 'schuilgordijnen' ("Cahier des charges générales pour toiles mises en oeuvre pour la confection de rideaux d'abris"), . - 1 deel.
item   Technische cursus betreffende de detectie van toxische gassen ("Cours techniques spécialisés : la détection"), . - 1 deel.
item   Technische cursus betreffende het desinfecteren van met toxische stoffen besmette plaatsen ("Cours techniques : la désinfection"), . - 1 deel.
item   Lijst van standaardvragen voor de algemene en bijzondere cursussen met betrekking tot bescherming tegen oorlogsgevaren ("Questions types pour les cours généraux et spéciaux"), . - 1 stuk. 2 ex.Algemene Info
item   Technische cursus voor hulpbrandweermannen ("Cours pour pompiers auxiliaires"), bijvoegsel bij de derde les, . - 1 deel.
item   Cursus betreffende organisatie en administratie van de Ligue de protection aérienne ("Cours d'administration"), . - 1 deel. Nederlandstalige versie, zie AA 49 / 29Algemene Info
item   Cursus betreffende bewaking en politie ("Cours de surveillance et de police"), . - 1 deel.
item   Technische cursus betreffende het installeren en herstellen van telefoonverbindengen ("Liaisons techniques : placement et reparation des lignes téléphoniques"), . - 1 deel.
item   Technische cursus voor de 'agents de protection' ("Cours techniques pour agents de protection"), . - 1 deel.
item   Circulaire van luitenant-generaal Termonia (voorzitter Centraal Comité van de Bond voor Luchtbescherming) aan de voorzitters van de lokale comités betreffende de beslissingen genomen inzake de vergoeding van leraars aan luchtbeschermingsscholen, 23/03/1939. - 1 stuk.
item   Cursus betreffende organisatie en administratie van de Bond voor Luchtbescherming ("Administratie cursus"), . - 1 stuk. Franstalige versie, zie AA 49 / 24Algemene Info
item   Instructie betreffende het detecteren en ontsmetten van met oorlogsgassen besmette plaatsen ("Verkenning en ontsmetting der oorlogsgassen"), . - 1 stuk.
item   Pamflet van de Bond voor Luchtbescherming bevattende een oproep om lid of vrijwillger te worden, . - 1 stuk. Franstalige versie, zie AA 49 / 39Algemene Info
item   Adviezen van de Ligue de Protection Aérienne aan de bevolking betreffende luchtaanvallen ("Conseils à la population contre le péril aérien"), . - 1 stuk.
item   Technische cursus betreffende de bijzondere agenten ("Cours techniques : service des agents spéciaux"), . - 1 deel. Nederlandstalige versie, zie AA 49 / 34Algemene Info
item   Technische cursus betreffende de bijzondere agenten ("Technische cursussen : dienst der bijzondere agenten"), . - 1 deel. Franstalige versie, zie AA 49 / 33Algemene Info
item   Bijzondere cursus betreffende de bescherming tegen oorlogsgevaren ("Cours spéciaux"), . - 1 deel.
item   Cursus betreffende de verbindingsdienst ("Cours de transmission"), 1939. - 1 stuk.
item   Pamflet van de Bond voor Luchtbescherming bevattende een oproep om lid of vrijwillger te worden, . - 1 stuk. Nederlandstalige versie, zie AA 49 / 31Algemene Info
item   Lijst van praktische trainingsoefeningen voor vrijwilligers ("Exercices pratiques d'entrainement pour volontaires"), . - 1 stuk.
item   Circulaire van luitenant-generaal Termonia (voorzitter Comité Central van de Ligue de Protection Aérienne) aan de voorzitters van de plaatselijke afdelingen betreffende de instructies inzake het uniform van gebrevetteerde vrijwilligers, 18/03/1938. - 1 stuk.
item   Staat bevattende door de Ligue aangeboden propaganda-, informatief en didactisch materiaal, . - 1 stuk.
item   Aansluitingsformulier, . - 1 stuk.
item   Instructie voor de bescherming van industriële bedrijven tegen luchtaanvallen ("Directives pour la protection aérienne des établissements aériennes"), . - 1 deel.
item   Samenvatting van de cursus betreffende de verbindingsdienst van de luchtbescherming ("Résumé du cours du service de transmission"), . - 1 deel.