Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  De 18-daagse veldtocht
file   De militaire operaties, .
item   Oproep Koning Leopold III aan zijn soldaten, 29/5/1940. - 5 p.. bevat ook "Considérations sur la situation de l'Armée belge du 22 au 28 mai 1940"Algemene Info
item   Beschouwingen Generaal-majoor Michiels, Hoofd van de Generale Staf ("Aperçu sommaire des opérations de l'Armée Belge en mai 1940"), 01/5/1940. - 6 p..
item   Brief van Koning Leopold III aan de Voorzitter van het Rode Kruis van België, 28/6/1940. - 1 p..
file   Het optreden van het Auditoraat-generaal, .
item   Brief van Advocaat-generaal Bayot aan de Procureur-generaal bijhet Hof van Beroep te Brussel betreffende onjuiste beweringen van Auditeur-generaal Ganshof van der Meersch in zijn nota "note relative aux déplacements de l'Auditeur Général et des divers Auditorats..." + Bayot aan de Auditeur-generaal, 25/5/1940-28/8/1940.
item   Rapport de l'Auditeur-général près la Cour Militaire concernant les interventions de son office et de celui des Auditeurs militaires au sujet des mesures administratives ordonnées par le Gouvernement à partir de la déclaration de l'état de siège. A.R. du 10 mai 1940, 31/12/1940. - 24 p..
file   De zaak Baels, .
item   Brief van A. Vanderpoorten, minister van Binnenlandse Zaken, aan volksvertegenwoordiger Van Glabbeke, 01/9/1940.
item   Brief van A. Vanderpoorten, minister van Binnenlandse Zaken, aan volksvertegenwoordiger Van Glabbeke, 01/9/1940.
item   Brief van M. Brasseur, Minister van Binnenlandse Zaken aan Vossen, 23/3/1951. + een verklarende notaAlgemene Info
file   Belgische vluchtelingen in Groot-Brittannië, .
item   Rapport van Joseph Schneider ("Rapport concernant l'évacuation vers l'Angleterre de 113 agents du Département des Affaires Etrangères"), 03/6/1940-13/7/1940. - 10 p..
file   De Belgen in Frankrijk : de Belgische regering, .
item   Nota van Louwage, Inspecteur-generaal van de Staatsveiligheid, aan alle leden van de Staatsveiligheid ("Loyalisme à l'égard du Gouvernement"), 03/5/1940.
item   Brief van Gillon, voorzitter van de Senaat, aan deleden van de Senaat die niet op 31 mei 1940 te Limoges waren, 12/6/1940.
item   Memorandum sur le cabinet belge, 30/6/1940. - 2 p..
item   Nota van graaf Henry Carton de Wiart, Minister van State, over de gebeurtenissen in Frankrijk, 20/7/1940. - 7 p..
item   Rede van H. Pierlot, Eerste Minister, 20/7/1940-29/8/1940. + commentaar + brief Henri Fayat aan J. MichauxAlgemene Info
item   Brief van H. Denis, Minister van Landsverdediging, aan het Belgische leger in Frankrijk, 15/8/1940.
item   De Belgische regering aan Baron Holvoet, voorzitter van het College der Hoge comissarissen, 28/8/1940.
item   Persuittreksels grotendeels betreffende de breuk tussen de Belgische regering en Koning Leopold III, . - 19 stukken.
item   Vertaling van een artikel in Volk en Staat van 7 en 8 juni 1942 ("Pierlot et Spaak, Comédiens"), .
item   Artikel van R. Poulet in Le Nouveau Journal ("Quand Monsieur Pierlot demandait l'Armistice"), 9/6/1942.
item   De ambtenaren opgesloten in het "Hotel Providence", . - 5 stukken.
file   De Belgen in Frankrijk : Belgische vluchtelingen in Frankrijk, .
item   Nota van luitenant-generaal Ridder de Selliers de Moranville ("Notice sur l'évolution des sentiments de l'opinion publique française"), 22/7/1940.
item   Memorandum over zijn activiteiten door R. Herremans, Hoge commissaris voor de Belgische vluchtelingen te Bordeaux, 28/2/1940. - 74 p. + 19 stukken. + bijhorende briefwisselingAlgemene Info