Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Het bestuur van de Secretarissen-generaal : de Wet van 10 mei 1940
item   Memorie van toelichting bij de wet van 10 mei 1940, .
item   Samenvatting van de gesprekken van Secretarissen-generaal Vossen en Delhaye met de Duitse overheid betreffende de uitgebreidheid van de bevoegdheden der Secretarissen-generaal, . - 3 p..
item   Pleidooi-nota gewijd aan de wet van 10 mei 1940 ("Les deux questions à examiner"), . - 9 p..
item   Nota ("Attitude à prendre par les fonctionnaires des administrations publiques pendant l'occupation. Pouvoirs des Secrétaires généraux"), . - 16 p..
item   Commentaar op het protocol van 12 juni 1940, . - 2 p..
item   Note au sujet d'une délégation éventuelle de pouvoirs par l'autorité allemande aux Secrétaires généraux, 09/6/1940.
item   Advies van het Bestendig Comité van de Raad van Wetgeving betreffende de wet van 10 mei 1940 en de eventuele benoeming van burgemeesters-ambtenaren, 16/10/1940. - 10 p. + 2 p.. + nota : "Interprétation de l'article 5 de la loi du 10 mai 1940"Algemene Info
item   Nota Devèze, Pholien en Hayoit de Termicourt, .
item   La Libre Belgique, 01/10/1941.
item   Arrest aan het Hof van Cassatie, 03/11/1941. - 7 p..
item   Arrest aan het Hof van Cassatie, 30/3/1942. - 2 p..
item   Brief van E. Janson aan de Secretaris-generaal van het Ministerie van Openbare Werken (advies in de zaak Demeyer), 09/5/1942. - 5 p..
item   Besluiten van de algemene vergadering van het Hof van Cassatie van 20 mei 1942, . - 3 p..
item   Nota's betreffende de interpretatie van art. 5 van de wet van 10 mei 1940, . - 5 nota's.
item   Studie van Baron Holvoet ("Les pouvoirs des Secrétaires généraux sous l'occupation ennemie"), 7/1943. - 18 p..
item   Nota's betreffende de bevoegheden van de Secretarissen-generaal tijdens de bezetting, . - 3 nota's.
item   Uittreksels artikels Paul Tschoffen in de "Revue Juridique du Congo Belge" ("Les Secrétaires Généraux possèdent-ils le pouvoir législatif"), 3/1944-4/1944.
item   Nota ("Arrêté-loi interprétatif de l'article 5 de la loi du 10 mai 1940, relatif aux délégations de pouvoir en temps de guerre"), .
item   Verslag van Premier Pierlot voor de Wetgevende Kamers op 22 september en 4 oktober 1944, .
item   Uittreksel van de rede in de Senaat van de Heer Pholien van 4 oktober 1944, .
item   Uittreksel van de rede in de Senaat van Senator Catteau van 16 februari 1945, .
item   Artikel in "Journal des Tribunaux" ("L'interprétation de la loi du 10 mai 1940"), 10/2/1946. - pp. 65-70.