Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Het bestuur van de Secretarissen-generaal : bijzondere dossiers
file   De verwijdering van Baron Snoy et d'Oppuers, Secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en de benoeming van Victor Leemans, .
item   Briefwisseling Baron Snoy aan Vossen + Baron Snoy aan Reeder, Regierungspräsident + Baron Snoy aan Koning Leopold III + L. Fredericq, Kabinetschef van de Koning, aan Baron Snoy + R. Capelle, Secretaris van de Koning, aan Baron Snoy, 12/8/1940-24/6/1941.
item   Commentaar van Vossen over de zaak Snoy, .
item   Studie zonder vermelding van auteursnaam (Delmer ?) ("Politique de collaboration et organisation de l'économie"), . - 12 p..
item   Eviction du Baron Snoy et Nomination de M. Leemans, . - 5 p..
item   Eviction du Baron Snoy - Nomination Leemans, . - 7 p..
item   Eviction du Baron Snoy, . - 12 p..
item   Eviction du Baron Snoy, . - 2 p..
item   Le Secrétaire général, auquel l'occupant interdit l'exercice de ses fonctions, a-t-il le pouvoir, pendant l'occupation, de désigner son successeur ?, . - 2 p..
item   Note sur le droit des Secrétaires généraux de désigner leur successeur, . - 6 p..
item   Nota ("Nomination Leemans"), . - 2 p..
item   1932-1954 : Wordt Victor Leemans, nationaal-socialist, ridder in de Leopoldsorde ?, . - 24 p..
item   Persknipsels uit "Het Volk", 27/11/1965.
item   Analytisch verslag van de vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 17 november 1965, .
file   Het vertrek van Delhaye, Secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, .
item   Verslag van de vergadering der Secretarissen-generaal van 24 september 1940 met de tekst van de rede van de heer Delhaye, . - 6 p..
file   De verwijdering van Baron Ernst de Bunswyck, Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, .
item   Studie zonder vermelding van auteursnaam (Delmer ?) ("Eviction du Baron Ernst de Bunswyck, Secrétaire général du Ministère de la Justice"), . - 52 p. 5 p.. + Verklaring van Delmer, Ere-Secretaris-generaal, betreffende Vossen en de benoeming van Romsée tot Secretaris-generaal van Binnenlandse zaken (10/3/1946)Algemene Info
file   Romsée, gouverneur a.i. van Limburg, nadien Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, .
item   Brief van H. Verwilghen, Secretaris-generaal van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg aan Romsée, 06/2/1942.
item   Affaire romsée - Gendarmerie, . - 1 p..
item   Brief van O. Plisnier, Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, aan Romsée, 09/4/1941.
item   Nota betreffende benoeming van Romsée tot gouverneur a.i. van Limburg en nadien tot Secretaris-genereaal ("Affaire Romsée"), . - 4 p..
item   Nota betreffende benoeming van Romsée tot gouverneur a.i. van Limburg en nadien tot Secretaris-genereaal ("Affaire Romsée"), . - 4 p..
item   Nota betreffende benoeming van Romsée tot gouverneur a.i. van Limburg ("Affaire Romsée"), . - 3 p..
item   Persknipsels van tijdens de oorlog betreffende Romsée, .
item   Getuigenis van Vossen inzake de benoeming van Romsée tot gouverneur van Limburg en de toestand van de rijkswacht in 1940 ("Affaire Romsée"), . - 8 p..
item   Nota betreffende : Gouverneur van Limburg - Grote agglomeraties - Burgemeesters en schepenen ("Zaak Romsée"), . - 2 p..
item   Een aantal persartikels van na de oorlog betreffende de zaak Romsée, .
file   Oscar Plisnier, Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, .
item   Nota van Oscar Plisnier ("Le régime des Secrétaires généraux"), 20/12/1945. - 19 p..
item   Nota van Oscar Plisnier ("Les manifestations de ma résistance dans le 'maquis' financier"), 11/1/1946. - 15 p..
item   Artikel in "L'Appréciation" ("M. O. Plisnier, Protecteur de notre armée en campagne"), 02/12/1944. - pp. 4-16.
item   Nota van het Auditoraat-generaal in de zaak Plisnier ("Ordonnance de non-lieu"), 27/10/1947. - 2 p..
item   Conclusions du rapport présenté le 8 juillet 1948 par la Commission chargé d'examiner le comportement des Secrétaires-généraux pendant l'occupation allemande, . - 1 p..
item   Brief van J. Van der Meulen, secretaris van de Ministerraad, aan de Minister van Financiën, 24/2/1951.
item   Kabinet van de Minister van Financiën : dienstorder van Minister A.E. Janssen naar aanleiding van het overlijden van Ere-Secretaris-generaal O. Plisnier, .
item   Reeks persartikels verschenen na het overlijden van Secretaris-generaal O. Plisnier, .
item   Brief van J. Vossen aan Mevr. O. Plisnier, 09/4/1952.
item   Brief van E. Moulard aan J. Vossen, 11/4/1952.
item   Brief van Mevr. O. Plisnier aan J. Vossen, .
item   Brief van R. Lefebure, Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, aan J. Vossen, 18/3/1953.
file   Verwilghen, Secretaris-generaal van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, .
item   Zittingsnota door Mr. Soudan in de zaak Verwilghen, 05/12/1946. - 19 p..