Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Werkverslagen, briefwisseling afkomstig van het Onafhankelijkheidsfront
file   Série A. Armée belge des Partisans Serie B. Belgisch Partizanenleger, . - 5 p..
item   Richtlijnen en verslagen van het nationaal hoofdkwartier, 11/1943-8/1944.
item   Documenten betreffende het inlichtingenbureau (8A), .
item   Documenten van het Brussels corps mbt de bevrijding, .
item   Documenten van het Brussels corps mbt peilingen die tijdens de bevrijding werden uitgevoerd, .
item   Documenten mbt klachten tegen het Belgisch Partizanenleger tijdens de bevrijding, .
file   Nationaal Commando der Patriottische Milities ("Série B. Commandemant National des milices patriotiques Serie B. Nationaal Commando der Patriottische Milities"), 6/1944-12/1944. - 7 p..
item   Directives générales Algemene richtlijnen, 6/1944-12/1944.
item   Briefwisseling tussen de nationale commandant en het secretariaat van het Onafhankelijkheidsfront, 3/7/1944-2/10/1944.
item   Documenten betreffende het Nationaal Coordinatiecomité (C.N.C.), 7/1944-10/1944.
item   Documenten bertreffende sector V Patriottische Milities van Brussel, 7/1944-8/1944.
item   Documenten betreffende sector V Waals Brabant, 7/1944-11/1944.
item   Documenten betreffende sector V Waals Brabant, 7/1944-11/1944.
item   Documenten betreffende sector II Luik-Luxemburg, 7/1944-10/1944.
file   Série C. Front de l'Indépendance Serie C. Onhafhankelijkheidsfront, 5/1944-1948. - 4 p..
item   Briefwisseling van het Brabants Regionaal Comité, 5/1944-9/1944.
item   Documenten betreffende het Regionaal Comité Solidariteit Brussel, 5/1944-8/1944.
item   Documenten betreffende het Onafhankelijkheidsfront in de Borinage tijdens de bevrijding, 8/1944-11/1944.
item   Processen-verbaal van de Nationale Verzetsraad, 3/1945-1948.