Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Omzendbrieven, verslagen, briefwisseling, boekhoudkundige documenten, ledenlijsten, kaarten, foto's, attesten en persknipsels met betrekking tot de Belgische Militaire Organisatie van de Weerstand, in het bijzonder tot de 112de brigade (Zoutleeuw)
file   Algemeen, .
file   Groeperingsorders OMBR, 19/9/1966-27/11/1973. - 1 pak.
file   Briefwisseling tussen het Nationaal Comité OMBR en Paul De Pauw, 4/6/1971-10/6/1979. - 1 pak.
file   Briefwisseling commandant Paul De Pauw, 21/9/1944-13/12/1953. - 1 pak.
file   Briefwisseling tussen de OMBR en het Ministerie van Landsverdediging, 25/8/1966-8/11/1977.
file   Varia betreffende herdenkingen, statuten, pensioenen, enz., 1/12/1944-15/2/1967.
file   Ondersteunende werking, .
item   Kentekens OMBR, . - 4 st..
file   Lidkaarten OMBR 112de brigade, . - 90 st..
file   Onderwerpmap ledenlijsten Oost-Brabant OMBR, . - 1 pak.
item   Register leden van de OMBR met vermelding van hun verdiensten, . - 1 deel.
file   Onderwerpmap dienstneming, 30/9/1944. - 1 omslag.
file   Lijst verzetlui met officiersgraad, . - 1 omslag.
file   Lijst politieke gevangenen OMBR Zoutleeuw, . - 1 omslag.
file   Onderwerpmap overlijdens, 10/6/1962. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap gezondheidsdienst en ongevallen, 3/9/1944-29/11/1946. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap wapens, . - 1 omslag.
file   Onderwerpmap facturen, 6/10/1944-8/1/1949. - 1 pak.
file   Onderwerpmap ontvangstbewijzen opeisingen, . - 1 pak.
file   Onderwerpmap afgestane voertuigen voor de bevoorrading van de bevolking, 19/9/1944-5/12/1944. - 1 omslag.
item   Register aangeslagen waren, 1/9/1944-11/9/1944. - 1 deel.
item   Register aangeslagen waren, 5/9/1944-29/9/1944. - 1 deel.
item   Register aangeslagen waren, 5/9/1944-19/10/1944. - 1 deel.
file   Eigenlijke werking, .
file   Orders en verslagen activiteiten, 7/9/1944-22/11/1944. - 1 pak.
item   Register activiteiten, 10/9/1944-18/10/1944. - 1 deel.
item   Onderwerpmap gevangenen bij de bevrijding (krijgsgevangenen en politieke gevangenen), 12/9/1944-30/10/1944. - 1 pak.
file   Onderwerpmap onderzoek aangehouden collaborateurs, 9/1944-10/1944. - 1 pak.
file   Verklaringen afgelegd door de Commisie van Onderzoek ingesteld door commandant De Pauw, 112e brigade OMBR Zoutleeuw, 9/1944-10/1944. - 108 enveloppen.
item   Register geopende dossiers collaborateurs, . - 1 deel.
item   Register ondervragingen collaborateurs, 9/9/1944-5/10/1944. - 1 deel.