Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  De verwijdering van de heer Vossen op bevel van de Duitsers
item   Brief van H. Adam, wnd. Secretaris-generaal, aan Oberkriegsverwaltungsrat Dr. von Wrangel, 20/12/1940.
item   Brief van Vossen aan Reeder, 04/2/1941.
item   Brief van G. Devos, gouverneur der provincie Namen, aan Vossen, 20/2/1941.
item   Brief van R. Hayoit de Termicourt aan Vossen, 20/2/1941.
item   Brief van Vossen aan Reeder, 25/2/1941.
item   Brief van Vossen aan Reeder, 25/2/1941.
item   Brief van Reeder aan Delmer, Voorzitter van het Comité der Secretarissen-generaal, 25/2/1941. + vertaling in het FransAlgemene Info
item   Brief van Reeder aan Vossen, 25/2/1941. + vertaling in het FransAlgemene Info
item   Brief van Vossen aan Reeder, 27/2/1941.
item   Nota van Secretaris-generaal Vossen, 27/2/1941.
item   Brief van Vossen aan Delmer, Voorzitter van het Comité der Secretarissen-generaal, 27/2/1941.
item   Brief van H. Vandevelde, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, aan Vossen, 02/1/1945.
item   Brief van Vossen aan Vandevelde, 03/1/1945.
item   Documenten betreffende de ziekte van de heer Vossen : brief van Vossen aan Ernst de Bunswyck (Brussel, 1/9/1940) - ziektecertificaat - sympathiebetuigingen van Baron Ernst de Bunswyck, Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, . - 5 p..
item   Nota van J. Vossen ("Mon éviction"), . - 2 p..
item   Nota ("Eviction et remplacement de MM. Vossen, Adam, Biebuyck et Bayard"), . - 20 p..
item   Brief van Vossen aan de Kabinetschef van de Minister van Binnenlandse Zaken, 20/4/1945. + nota van Vossen : "Mon éviction du département de l'Intérieur" en meerdere bijlagenAlgemene Info
item   Nota ("L'expulsion de Monsieur J. Vossen par l'autorité occupante"), . - 7 p..
item   Sympathiebetuigingen i.v.m. de verwijdering van J. Vossen op bevel van de Duitsers, . - 1 farde.
item   Diverse documenten i.v.m. de verwijdering van J. Vossen op bevel van de Duitsers, . - 1 farde.