Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Archieven verbonden aan de vereffening van de Algemene Belgische Sabotagegroep, of de Groep G in de onmiddellijke naoorlog
series   Dossiers uit serie I, . - 12 dossiers.
file   Dossier betreffende de geschiedenis van het verzet, . - 3 p..
file   Dissier betreffende het gewapend verzet, . - 8 p..
file   Dossier betreffende de Hoge Commissie voor Gewapend Verzet, . - 3 p..
file   Dossier betreffende het Belgisch Commissariaat voor Repatriëring en de Internationale Opsporingsdienst, . - 4 p..
file   Dossier betreffende de Internationale Vluchtelingenorganisatie, . - 3 p..
file   Dossier betreffende verzetsgroepen en -verenigingen, . - 24 p..
file   Dossiers divers, . - 17 p..
file   Dossiers betreffende de vereffening van de verzetsbewegingen, . - 6 dossiers.
series   Dossiers behorende tot de reeks II, . - 10 dossiers.
file   Dossier betreffende de publicaties over de Groep G, . - 8 p..
file   Verslagen met betrekking tot de Groep G, . - 2 p..
file   Dossier met betrekking tot de optredens van de Groep G, . - 3 p..
file   Dossiers betreffende de Groep G bij de bevrijding, . - 3 dossiers.
file   Dossiers met betrekking tot de leden van de Groep G, . - 2 dossiers.
file   Dossier met betrekking tot graden, . - 2 p..
file   Dossier met betrekking tot eretekens, . - 11 p..
series   Dossiers behorende tot de reeks III, . - 7 dossiers.
file   Dossier met betrekking tot de vereffening van de Groep G, . - 4 p..
file   Dossier met betrekking tot de Nationale Raad, . - 2 p..
file   Dossier met betrekking tot de nieuwe Nationale Raad, . - 2 p..
file   Dossier met betrekking tot de vriendenkring van de Groep G, . - 2 p..
file   Dossier met betrekking tot herdenkingen, manifestaties en eerbetuigingen, . - 7 p..
file   Dossier met betrekking tot de overgave van de boeken, . - 4 p..
series   Dossiers behorende tot de reeks IV, . - 18 p..
file   Dossier met algemene inlichtingen, . - 3 p..
file   Dossier met betrekking tot Regio I Luxemburg, . - 5 p..
file   Dossier met betrekking tot Regio II Luik, . - 3 p..
file   Dossier met betrekking tot Regio III Henegouwen-Aath-Doornik-Borinage, . - 5 p..
file   Dossier met betrekking tot Regio IV Brabant, . - 4 p..
file   Dossier met betrekking tot Regio V Antwerpen, . - 3 p..
file   Dossier met betrekking tot Regio VI Gent, . - 4 p..
file   Dossier met betrekking tot Regio VII Charleroi - Henegouwen Zuid, . - 4 p..
file   Dossier met betrekking tot Regio VIII Namen, . - 3 p..
file   Dossier met betrekking tot Regio IX Limburg, . - 3 p..
file   Dossier met betrekking tot de Waalse commando's (of Regio X), . - 5 p..
file   Dossier met betrekking tot de "cel" spoorweg 25, . - 3 p..
file   Dossier met betrekking tot Dienst D, . - 8 p..
file   Dossier met betrekking tot de groep Genie P.P. (G.P.P.), . - 4 p..
file   Dossier met betrekking tot de dienst Hotton, . - 2 p..
file   Dossier met betrekking tot de bijzondere brigade van Luttre, . - 3 p..
file   Dossier betreffende de agenten van de inlichtings- en actiediensten, . - 2 p..
file   Dossier met betrekking tot de Unie der Belgische Patriotten (U.B.P.), . - 4 p..
series   Dossiers behorende tot de reeks V : briefwisseling, . - 7 dossiers.
file   Briefwisseling van Robert Leclercq, . - 6 p..
file   Briefwisseling van A. De Beukelaer, . - 2 p..
file   Briefwisseling van A. Charlier, . - 8 p..
file   Briefwisseling van Hubert Halin, . - 5 p..
file   Briefwisseling van R. Falque, . - 3 p..
file   Diverse brieven van H. Constant, .
file   Briefwisseling van R. Vandebundrie, . - 3 p..
file   Diverse briefwisseling, .
file   Stukken behorende tot de reeks VI : Varia, . - 4 p..
item   Documents concernant le Fonds social A. Hautain. Concours de dissertations, .
file   Verslag over de Belgisch-geallieerde betrekkingen. Resolutie nr. van het congres van de ACOD. Uitreiken van het ereteken van de Groep G aan M. Caymax, Bestuurder van de Staatsveiligheid (Redevoering). Documenten met betrekking tot de receptie van Sir Colin Gubbins aan het Instituut voor Europese Studies en met betrekking tot vertegenwoordigers van de publieke opinie voor de Europese veiligheid te Brussel, 1944-1972.
item   Documents concernant la solidarité avec Israël : rassemblement, 8/6/1967.
item   Divers formulaires, .