Home » Event » Geleidelijke heropening van de leeszalen van het Rijksarchief (CegeSoma)

Geleidelijke heropening van de leeszalen van het Rijksarchief (CegeSoma)

Onder voorbehoud van de uitvaardiging van nieuwe richtlijnen door de Nationale Veiligheidsraad heropent het Rijksarchief/CegeSoma zijn leeszalen in twee fasen:

1. Vanaf dinsdag 26 mei 2020 krijgen studenten en doctorandi die in het kader van hun academische activiteiten aangewezen zijn op  het gebruik van archieven, op afspraak en mits het dragen van een mondmasker, opnieuw toegang tot de leeszalen van het Rijksarchief/CegeSoma. Wie een plaats wil reserveren, moet minstens 2 werkdagen vooraf via e-mail contact opnemen met het betrokken Rijksarchief. De coördinaten van onze diensten zijn hier te vinden. Studenten dienen bij hun bezoek aan de leeszaal in het bezit te zijn van een studentenkaart en doctorandi van een bewijsstuk waaruit blijkt dat ze verbonden zijn aan een fonds voor wetenschappelijk onderzoek, een universiteit of wetenschappelijke instelling.

2. Indien de gezondheidstoestand het toelaat, kunnen de leeszalen vanaf dinsdag 16 juni 2020 terug geopend worden voor  het ruime publiek.

Het Rijksarchief/CegeSoma zal uiteraard alle voorzorgsmaatregelen treffen om de veiligheid van zowel bezoekers als medewerkers te waarborgen. Het aantal beschikbare plaatsen wordt beperkt in functie van de mogelijkheden die elke leeszaal te bieden heeft.