Home » Event » Het verzet : nieuwe hulpmiddelen, nieuwe benaderingen

Het verzet : nieuwe hulpmiddelen, nieuwe benaderingen

Studiedag in het Rijksarchief in Luik

Het CegeSoma/Rijksarchief en het Rijksarchief in Luik hebben het genoegen u uit te nodigen op maandag 17 oktober in het Rijksarchief in Luik voor een studiedag over de vele hulpmiddelen die de laatste jaren ontwikkeld werden om de geschiedenis van het verzet in België tijdens de Tweede Wereldoorlog ingrijpend te hernieuwen. Tijdens de studiedag zal duidelijk worden dat die hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld BelgiumWWII, Wikibase Verzet, Was opa een held?, archieven sinds kort toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek) een beter inzicht geven over de inzet van duizenden mannen en vrouwen die niet aarzelden hun leven te wagen om de bezetter uit het land te verjagen. In verschillende bijdragen zal het specifieke geval van Luik aan bod komen. Luik wordt terecht beschouwd als een bolwerk van het verzet, maar tot nu toe ontbreekt een omvattende synthese hierover.

PROGRAMMA

  • 9u00 – 9u20: Onthaal
  • 9u20 – 9u30 : Voorstelling van de dag
  • 9u30 – 10u00 : La Résistance en Belgique et ses sources (Fabrice Maerten, CegeSoma)
  • 10u00 – 10u20 : Le site Belgium WWII et sa section « Résistance » (Chantal Kesteloot, CegeSoma)
  • 10u20 – 10u50 : Vragenronde
  • 10u50 – 11u10 : Koffiepauze
  • 11u10 – 11u20 : La mémoire de la Résistance en province de Liège : les archives des associations patriotiques (Anne Jacquemin, AEL)
  • 11u20 – 11u40 : Destins de résistants dans les enquêtes du Parquet de Verviers sur les personnes présumées décédées pendant la Seconde Guerre mondiale (Bernard Wilkin, AEL)
  • 11u40 – 12u00 : Vragenronde
  • 12u00 – 13u00 : Lunchpauze
  • 13u00 – 13u20 : Les archives de la Résistance, un fondement des collections de l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES). Aperçu de quelques fonds remarquables (Micheline Zanatta, IHOES)
  • 13u20 – 13u40 : Le projet Wikibase Résistance (Anne Chardonnens, CegeSoma)
  • 13u40 – 14u00 : Vragenronde
  • 14u00 – 14u20 : Koffiepauze
  • 14u20 – 15u00 : Keuze uit themagroepen : 
    • Comment s’y prendre pour retracer l’histoire de la Résistance dans sa commune ? (Fabrice Maerten, CegeSoma)
    • Comment enrichir et valoriser l'histoire et la mémoire de la Résistance aujourd'hui ? Les exemples des collectes de témoignages de l'IHOES et de la démarche d'éducation à la Résistance et à la citoyenneté des Territoires de la Mémoire (Lionel Vanvelthem, IHOES - Benjamin Blaise & Julien Paulus, Territoires de la Mémoire)
    • Comment mettre en œuvre des projets concrets d’exploitation des résultats engrangés via des publications, des expositions… ? (Chantal Kesteloot, CegeSoma)
    • Comment s’y prendre pour retracer l’histoire de la Résistance dans sa famille ? (Vincent Vagman, Projet-Histoire)
  • 15u00 – 15u20 : Uitwisseling tussen de themagroepen
  • 15u20 – 15u30 : Slotbeschouwingen
  • 15u30 – 16u00 : Afscheidsdrankje