Home » Event » Historicus Koen Aerts op de praatstoel

Historicus Koen Aerts op de praatstoel

Copyrights Bibliotheek

Koen Aerts is doctor in de geschiedenis en als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen verbonden aan UGent. In zijn werk draagt hij met gestaafde feiten en valide argumenten bij tot een beter begrip van collaboratie en repressie na de Tweede Wereldoorlog in België.
Samen met collega-historici Maarten Van Ginderachter en Antoon Vrints verzorgde hij de redactie van het boek 'Was opa een nazi?', alsook van 'Het land dat nooit was'. Aerts stond aan de wieg van de spraakmakende Canvasreeks 'Kinderen van de collaboratie' in 2017 en verzorgde de wetenschappelijke begeleiding van de VRT-reeks 'Kinderen van het verzet' in 2018. In zijn boek 'Kinderen van de repressie: hoe Vlaanderen worstelt met de bestraffing van de collaboratie' worden de verzamelde getuigenissen en de bredere context van de naoorlogse periode op straffe wijze onder de loep genomen.