Missie & organisatie van het CegeSoma

Missie & organisatie van het CegeSoma

Missie van het CegeSoma

Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij is het Belgisch expertisecentrum met betrekking tot de twintigste-eeuwse conflictgeschiedenis. Het centrum vormt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie (OD4) van het Rijksarchief van België (zie programmawet van 26 december 2015 en koninklijk besluit van 23 mei 2016). 

Onze inhoudelijke prioriteit ligt bij de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, inclusief hun voorgeschiedenis en oorzaken, hun impact en gevolgen op de lange termijn, de collectieve herinnering en het maatschappelijke debat over deze erfenis. Onze kerntaken zijn wetenschappelijk onderzoek, publieksgeschiedenis, documentatie en digitalisering. 

Organisatie en personeel

Verantwoordelijkheden en expertise van de Wetenschappelijke Staf per domein

 •  Nico Wouters : Hoofd van de vierde Operationele Directie (Tweede Wereldoorlog  (lokaal bestuur en collaboratie, politiek van het minste kwaad, Jodenvervolging), en de rol van staten in geschiedenis en herinneringspolitiek)
 • Michael Auwers: onderzoek (Belgisch buitenlands beleid, Koude Oorlog, Eerste Wereldoorlog, diplomatie, democratisering) en ondersteuning Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
 • Anne Chardonnens : Digitalisering (digital humanities, kwaliteit van de digitale gegevens, koloniale herinnering, beeldanalyse)
 • Alain Colignon : Bibliotheek en Publieksinformatie (conflicten van de twintigste eeuw (1914-1950), collaboratie, verzet, geopolitiek, herinnering en collectieve beeldvorming, sociale semiologie)
 • Gertjan Desmet : Archiefbeheer (militair gerecht,verenigingen in het algemeen, Joodse bevolking in België)
 • Chantal Kesteloot : Publieksgeschiedenis (geschiedenis van Brussel, herinnering aan de oorlog, nationalisme en identiteit)
 • Dirk Luyten : Onderzoek (rechtsgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, sociale politiek)
 • Fabrice Maerten : Collectievalorisering en vrijwilligerswerking (het verzet, de katholieke wereld, Tweede Wereldoorlog, Henegouwen, dagelijks leven)
 • Isabelle Ponteville : Communicatie & events

Deeldomeinen en taken

 • Archief: Gertjan Desmet, Fabrice Maerten, Gerd De Coster, Roland Baumann, Dora Beullens, Emile Dejehansart, Marc De Win, Florian Kössler, Francis Lambrechts, Dirk Martin, Yvette Martin, Bruno Picard, Maximilian Pröll, Nico Theunissen, Abdelkader Bouanane
 • Bibliotheek: Alain Colignon, Hilde Keppens, Kathleen Vandenberghe, Marie Kozyreff
 • Beeld & geluid: Anne Chardonnens, Somaya Bounekoub, Isabelle Sampieri
 • Publieksgeschiedenis: Chantal Kesteloot
 • Leeszaal: Abdelkader Bouanane, Somaya Bounekoub, Gerd De Coster, Gertjan Desmet, Hilde Keppens, Kathleen Vandenberghe
 • Belgradodepot: Gertjan Desmet, Kathleen Vandenberghe, Abdelkader Bouanane
 • Digitalisering: Anne Chardonnens, Gerd De Coster, Somaya Bounekoub, Moussa Lasouad
 • Communicatie & events : Isabelle Ponteville
 • Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis: Nico Wouters, Dirk Luyten, Hilde Keppens

Projectmedewerkers

Ondersteunende diensten

 • Secretariaat: Karima Richa, Lut Van Daele
 • Onderhoud: Léo Baudelet, Fouzia Mahi, Abdelkader Bouanane