Missie & organisatie van het CegeSoma

Missie & organisatie van het CegeSoma

Missie van het CegeSoma

Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij is het Belgisch expertisecentrum met betrekking tot de twintigste-eeuwse conflictgeschiedenis. Het centrum vormt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie (OD4) van het Rijksarchief van België (zie programmawet van 26 december 2015 en koninklijk besluit van 23 mei 2016). 

Onze inhoudelijke prioriteit ligt bij de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, inclusief hun voorgeschiedenis en oorzaken, hun impact en gevolgen op de lange termijn, de collectieve herinnering en het maatschappelijke debat over deze erfenis. Onze kerntaken zijn wetenschappelijk onderzoek, publieksgeschiedenis, documentatie en digitalisering. 

Organisatie en personeel

Verantwoordelijkheden en expertise van de Wetenschappelijke Staf per domein

 •  Nico Wouters : Hoofd van de vierde Operationele Directie (Tweede Wereldoorlog  (lokaal bestuur en collaboratie, politiek van het minste kwaad, Jodenvervolging), en de rol van staten in geschiedenis en herinneringspolitiek)
 • Florence Gillet : Vervangster van het Hoofd van OD4 & Digitalisering (digital humanities, kwaliteit van de digitale gegevens, koloniale herinnering, beeldanalyse)
 • Alain Colignon : Bibliotheek en Publieksinformatie (conflicten van de twintigste eeuw (1914-1950), collaboratie, verzet, geopolitiek, herinnering en collectieve beeldvorming, sociale semiologie)
 • Fabrice Maerten : Collectievalorisering en vrijwilligerswerking (het verzet, de katholieke wereld, Tweede Wereldoorlog, Henegouwen, dagelijks leven)
 • Isabelle Ponteville : Communicatie & events
 • Dirk Luyten : Onderzoek (rechtsgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, sociale politiek)
 • Chantal Kesteloot : Publieksgeschiedenis (geschiedenis van Brussel, herinnering aan de oorlog, nationalisme en identiteit)
 • Gertjan Desmet : Archiefbeheer (militair gerecht,verenigingen in het algemeen, Joodse bevolking in België)

   

   

Deeldomeinen en taken

 • Archief: Gertjan Desmet, Fabrice Maerten, Gerd De Coster, Jula Skomski, Felix Thurner, Bruno Picard, Nico Theunissen, Francis Lambrechts, Marc De Win, Emile Dejehansart, Dora Beullens, Dirk Martin
 • Bibliotheek: Alain Colignon, Hilde Keppens, Kathleen Vandenberghe, Marie Kozyreff
 • Beeld & geluid: Florence Gillet, Somaya Bounekoub, Isabelle Sampieri
 • Publieksgeschiedenis: Chantal Kesteloot
 • Leeszaal: Somaya Bounekoub, Gerd De Coster, Gertjan Desmet, Hilde Keppens, Abdennasser Sari, Kathleen Vandenberghe, Jula Skomski
 • Belgradodepot: Gertjan Desmet, Kathleen Vandenberghe, Abdennasser Sari
 • Digitalisering: Florence Gillet, Gerd De Coster, Somaya Bounekoub, Moussa Lasouad, Quentin Leroy
 • Communicatie & events : Markus Bencsits, Isabelle Ponteville
 • Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis: Nico Wouters, Dirk Luyten, Hilde Keppens

Projectmedewerkers

Ondersteunende diensten

 • Secretariaat: Karima Richa, Lut Van Daele
 • Onderhoud: Léo Baudelet, Fouzia Mahi