Home » News » Belgium WWII – nieuwe bijdragen

Belgium WWII – nieuwe bijdragen

Foto 32027 : Camille Gutt, Belgisch minister van Financiën (tweede van links) bezoekt de Free Belgian Forces, 1942 (Gutt Fonds), Voorbehouden rechten CegeSoma/Rijksarchief.

Focus op de sluikpers

Sinds een paar jaar staan alle teruggevonden sluikbladen on-line op de site The Belgian War Press van het CegeSoma . Daar vind je ook informatie over de oorlogspers in het algemeen en over enkele bladen in het bijzonder. Nu kunnen een tiental historische overzichten ook op de site www.Belgiumwwii.be geraadpleegd worden. We stippen er enkele aan die onlangs on-line werden gezet: Le Coq victorieuxSteeds Verenigd/Unis toujours of Churchill Gazette. Ter herinnering om ze vlug terug te vinden: kies de rubriek 'België in oorlog', kies dan 'artikels', klik op 'trefwoorden' (bovenaan rechts op de pagina) en selecteer het thema 'verzet' en de tag 'clandestiene pers' (niet vergeten rechtsboven op valideren te klikken).   De 675 gerepertorieerde bladen worden natuurlijk niet allemaal besproken, maar de nieuwsgierige bezoeker zal er toch al een aantal vinden die echt van belang waren. Sommige clandestiene bladen worden trouwens ook al ter sprake gebracht in de geschiedenis van de verzetsbewegingen.

De razzia’s tijdens de zomer van 1942

Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de razzia’s tijdens de zomer van 1942 wilden we nader ingaan op de situatie in de verschillende steden. Het dragen van de Jodenster is nog maar iets langer dan twee maanden verplicht als de bezetter de Joden rechtstreeks begint op te sporen waarbij hij zo veel mogelijk gebruik maakt van lokale hulp. De Joodse bevolking is vooral geconcentreerd in Brussel en Antwerpen en in mindere mate in twee Waalse steden, Luik en Charleroi. Hoe is alles verlopen in die vier steden ? Ontdek de vier bijdragen daarover.

Bijdragen van jonge onderzoekers

Tijdens het academiejaar 2020-2021 werkten studenten van de Universiteit Antwerpen en de Université catholique de Louvain onder leiding van de professoren Marnix Beyen en Emmanuel De Bruyne samen in een interuniversitair seminarie over de “Sociale geschiedenis van het verzet in kleinere Belgische gemeenten, 1940-1944”. Ze hebben het resultaat van hun werk in de lente van 2022 in het CegeSoma voorgesteld op de dag over het verzet. Enkelen van hen hebben hun seminariewerk verwerkt in een geschreven bijdrage. Die werd extern geëvalueerd en, waar nodig, herwerkt voor publicatie. Zo komen er nog weinig gekende aspecten van het lokaal verzet aan bod of het nu gaat om Boom en politiecommissaris Gustaaf Rummens, Mortsel en het gezin Venckeleer, Kapellen en het sluikblad Optimisme of de vrouwen in het verzet in Court-Saint-Etienne en de samenstelling van het verzet in Fontaine-l’Evêque. Ook is er de bijdrage over ‘Groupe D’ van sabotagedienst Hotton, de neerslag van een afstudeerscriptie die de auteur heeft voorgesteld op de studiedagen ‘Jonge Historici’

Andere nieuwigheden

Een paar maanden geleden hebben we het gehad over de regering in Londen en verschillende Belgische protagonisten in Londen Nu gaan we nader in op de bijdrage van de militairen aan de oorlogsinspanning met het opzetten van de basis in Tenby. Als je het over de bezetting hebt, dan moet je het ook hebben over het van kracht zijnde juridische kader. Wat bepaalde de Conventie van Den Haag en in welke mate heeft de Eerste Wereldoorlog de tweede bezetting beïnvloed ?

Kortom, een rijke oogst nieuwe bijdragen om te ontdekken …