Home » News » Belgium WWII: nieuws over onze blog en onze website ...

Belgium WWII: nieuws over onze blog en onze website ...

Onze website www.belgiumwwii.be, die in september 2017 gelanceerd werd, zet zijn opdracht voort, namelijk zoveel mogelijk bezoekers op duidelijke en toegankelijke wijze betrouwbare kennis verschaffen. Dat lijkt aardig te lukken want in november 2019 werd de website maar liefst meer dan 14.000 keer bezocht !

De bijdragen zijn van de hand van geschiedkundigen van alle universiteiten, die gespecialiseerd zijn in de thema’s die aan bod komen. De geschiedkundige bijdragen op de website verschijnen in het Nederlands en het Frans. Vooraleer ze online worden gebracht worden ze nagekeken door andere  historici. De artikels op de blog worden niet vertaald en zijn geven een mening weer van de auteur. Ze willen  aanzetten tot debat: aarzel dus niet om te reageren.

Na de aanvankelijke bijdragen over de collaboratie en het verzet en de rechtspleging zijn er artikels bijgekomen over het verzet en over een aantal aspecten van militaire geschiedenis. In 2020 komen er nog nieuwe artikels bij. Uit de bijdragen die onlangs online werden gebracht vestigen we graag de aandacht op deze van Alain Colignon over de Slag om de Ardennen of van professor Jean-Michel Sterkendries over de Ierse Brigades en de militaire plannen. Binnen een paar dagen zal een bijdrage van Dirk Luyten ons wijzen op het belang van het Sociaal Pact dat in december 1944 werd aangenomen. 

Sinds september 2018 heeft de website ook een blog, met de bedoeling het maatschappelijk debat aan te zwengelen over  de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Tot nu staan reeds negenendertig bijdragen online. Wanneer je klikt op het tabblad “blog” verschijnen ze in omgekeerde chronologische volgorde (meest recente bovenaan). Historica Babette Weyns heeft verschillende artikels geschreven naar aanleiding van de reeks “Kinderen van het Verzet”.  Nico Wouters zet aan tot nadenken over de maatschappelijke rol van de historici, de herinneringseducatie en over de plaats van emoties in de geschiedenis. Florence Rasmont komt terug op een thema dat recent weerklank vond in de media, namelijk de Franstalige geschiedschrijving en  de inzet van Walen aan het Oostfront. Er wordt tenslotte ook nog gesproken over de nieuwe zalen van het Legermuseum (Wannes Devos) en over de herinnering aan het verzet in Franstalig België (Chantal Kesteloot).

De website leeft dus en is constant in beweging. Indien je op de hoogte wil blijven van nieuwe bijdragen kan je terecht op de Facebook-pagina van het CegeSoma.

Chantal Kesteloot