Home » News » Bezet België.

Bezet België.

De Tweede Wereldoorlog op de voorpagina van het tijdschrift Belgica

In de herfst van 2021 verscheen het allereerste nummer van Belgica, een Franstalig tijdschrift gewijd aan “de geschiedenis en het patrimonium van gans België”. Het gaat om een initiatief van Patrick Weber die ook aan de leiding van het tijdschrift staat. Het eerste nummer was, erg logisch, gewijd aan de totstandkoming van de Belgische staat in 1830.

Het tweede nummer dat net verschenen is, heeft als thema “de Tweede Wereldoorlog”, een themanummer dat samen met het CegeSoma/Rijksarchief tot stand kwam. In het inleidend artikel « Que reste-t-il de la Seconde Guerre mondiale ? / Wat blijft er over van de Tweede Wereldoorlog?» gaan Chantal Kesteloot en Nico Wouters in op de globale evolutie van de Belgische samenleving tijdens de bezetting, maar ze stellen ook de vraag hoe onze samenleving nu tegen die troebele periode aankijkt. 2020 had de gelegenheid moeten zijn om de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog  te herdenken, een verjaardag die de gezondheidscrisis naar de achtergrond verdrongen heeft. Toch blijft onze samenleving voor een flink stuk de erfgenaam van dit grote conflict. Wat zijn de belangrijke  verworvenheden van het onderzoek en wat valt er nog te ontdekken? Wat is de erfenis van dit conflict die uitstijgt boven de klassieke verdelingen? Hoe kunnen we bepaalde vormen van politieke of ideologische instrumentalisering bestrijden?
Naast een chronologie van de bezetting bevat dit nummer ook up-to-date bijdragen over het verzet (Fabrice Maerten), de collaboratie (Alain Colignon en Bruno De Wever), de uitroeiing van de Joden en de zigeuners (Laurence Schram), de « valse » Soir (Eglantine Lebacq), (over)leven in bezet België (Kevin Gony), de hel van Breendonk (Patrick Nefors) en een artikel over het schilderij « Le retour / De terugkeer » van René Magritte (Patrick Weber).

Voor het CegeSoma biedt deze publicatie een uitstekende gelegenheid om de recente verworvenheden van het onderzoek onder de aandacht van het grote publiek te brengen: een benadering van de publieksgeschiedenis waarvoor onze instelling erg gevoelig is. De verschillende bijdragen worden geïllustreerd met foto’s die voor het overgrote deel uit onze collecties komen. Andere rubrieken in dit nummer nodigen uit tot een reis doorheen andere periodes van onze geschiedenis.

Kortom een publicatie om te ontdekken voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van België en meer bepaald voor de moeilijke en verwarrende periode van de Tweede Wereldoorlog.

Deze publicatie is te koop in de boekhandel en bij CegeSoma voor € 19,90 (exclusief portokosten). Interesse? Stuur een e-mail naar cegesoma@arch.be