Home » News » Drie vragen aan … een kersverse ‘doctor’, Anne Chardonnens, verantwoordelijke voor de digitale toegang tot de collecties van het CegeSoma

Drie vragen aan … een kersverse ‘doctor’, Anne Chardonnens, verantwoordelijke voor de digitale toegang tot de collecties van het CegeSoma

https://www.etsy.com/fr/listing/850557301/phd-mug-graduation-gift-nursing?ref=shop_home_feat_2&bes=1

Dag Anne, Je hebt net afgelopen dinsdag, 15 december, je thesis verdedigd en je bent nu doctor in de informatie- en communicatiewetenschappen. Kan je ons vertellen hoe dat gegaan is : je doctoraat afronden in de context van een mondiale  pandemie ?

De context was inderdaad wel speciaal. Concreet wil dat zeggen dat ik mijn promotor tussen maart en december maar één keer gezien heb. Al onze andere contacten verliepen on-line. Gelukkig kon ik ook rekenen op vier mensen die mijn thesis nagelezen hebben. Dat ging allemaal on-line via een collaboratief uitgeversplatform. Hierdoor konden zij vanuit België, Zwitserland of het eiland Réunion simultaan commentaar toevoegen aan de eindtekst. Wat ik geweldig vind !
Wat het schrijven zelf betreft, heeft de lockdown het ascetisch karakter eigen aan dit solitaire werk alleen maar versterkt. Enkele maanden lang heb ik vrijwel niemand gezien, maar ik had ten minste niet het gevoel allerlei gebeurtenissen te moeten missen, want alles om me heen verliep toch op een laag pitje. De lockdown was dus zowel een bijkomende beperking als een opportuniteit.
De verdediging, tot slot, moest ook volledig on-line verlopen. Er waren wel wat technische bekommernissen zodat elk lid van de jury goed gehoord en gezien kon worden, maar verder stelde dat geen probleem. Ik kon na mijn verdediging mijn familie en vrienden wel niet op het traditionele glaasje trakteren, maar ik kom uit Zwitserland, en ik was dus toch wel blij dat ik hen kon uitnodigen zonder dat ze zich hoefden te verplaatsen !

Wat is het onderwerp van je onderzoek en wat is het belang ervan voor de bezoekers van het CegeSoma?

Zoals ik al verteld heb in 'Het ADOCHS-project is halfweg!', heb ik me verdiept in de vraag over de toegang tot de collecties en meer bepaald over de “authority data” van natuurlijke personen. In de huidige context van Linked Data bieden natuurlijke personen namelijk een gepriviligieerde toegang tot de collecties. Ze maken het mogelijk om van het ene document naar het andere te surfen, over de muren van één enkele instelling heen. Ik heb er zelf mee kunnen experimenteren : je kan tezelfdertijd verschillende informatiebronnen ondervragen, maar dan moet je eerst wel verbindingen tussen die eenheden tot stand brengen. Dat heb ik allemaal tijdens mijn onderzoek willen verkennen, en wel door een kennisbestand over de “authority data” van het CegeSoma. (Zie base de connaissance dédiée aux données d’autorité du CegeSoma.)
Heel wat bezoekers van het CegeSoma gaan op zoek naar hun naasten, die bij voorbeeld betrokken waren bij het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor hen is het erg nuttig dat de instelling de opzoekingen over personen tracht te centraliseren. Het gaat er ook om opzoekingsresultaten te kunnen aanvullen met behulp van bijkomende contextuele informatie.

Wil je dit werk in de komende maanden voortzetten ?

Natuurlijk ! Het voortbestaan van het kennisbestand “Wikibase” wordt de komende maanden besproken en hangt niet alleen van mij af. We moeten bekijken hoe dat kan ingepast worden in de werkwijze en infrastructuur van het Rijksarchief, maar het staat vast dat het werk over de vraag naar de kwaliteit van metadata hoe dan ook zal worden voortgezet. Zoals ik in een reeks aanbevelingen in het laatste hoofdstuk van mijn thesis heb aangegeven, kan dat stap voor stap gebeuren, het is geen kwestie van « alles of niets ».

En kunnen we je thesis ergens lezen ?

De titel van mijn thesis luidt : ‘La gestion des données d’autorité archivistiques dans le cadre du Web de données’. Ze zal binnenkort on-line toegankelijk zijn via de website van ‘dépôt institutionnel numérique’ van de ULB. Ik houd jullie op de hoogte ! 

Dank je wel Anne en nogmaals hartelijk gefeliciteerd !