Home » News » Geschiedschrijving in België en Nederland

Geschiedschrijving in België en Nederland

Ontdek het forumartikel ‘De Tweede Wereldoorlog in de Lage Landen’, waarin Nico Wouters kijkt naar de verschillende tendensen in de geschiedschrijving over WOII in België en Nederland. Hij doet dit naar aanleiding van het 50 jarige jubileumnummer van het tijdschrift ‘Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden’, uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.
Het forumartikel is hier digitaal beschikbaar.