Home » News » Het CegeSoma is aan het telewerken ....

Het CegeSoma is aan het telewerken ....

Hoewel de leeszaal van CegeSoma gesloten is en het overgrote deel van het personeel niet fysiek aanwezig is in Anderlecht, is in het kader van de maatregelen opgelegd om het Corona-virus in te dijken, het telewerk op een zeer efficiënte manier georganiseerd. Telewerk stelt iedereen in staat om de missies van de instelling te blijven vervullen. Voor sommigen is het een primeur, voor anderen was het al een gangbare, zij het punctuele, praktijk.

Wat doen we concreet? Aan welke werven en projecten werken de medewerkers van het CegeSoma momenteel ?

Sommige  resultaten zijn direct of  weldra zichtbaar :

  • Naast de rubrieken en de blog van de website BelgiumWWII, die dag na dag worden aangevuld met bijdragen van verschillende collega's, zult u er binnenkort een chronologie van het verzet kunnen lezen.
  • De nieuwe CegeSoma-website wordt uitgebreid met nieuwe artikelen en nieuwe zoekinstrumenten. De laatste is een selectieve bibliografie over het verzet in België van 1940 tot 1944.
  • Wat de publicaties betreft : naast de laatste correcties aan de gids 'Was opa een held? Speuren naar mannen en vrouwen in het verzet tijdens WOII', die in mei 2020 in het Frans door Racine en in het Nederlands door Lannoo zal worden gepubliceerd, zijn ook de drukproeven van het eerste nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis klaar.
  • De laatste hand wordt gelegd aan de podcast 'Les transmissions', een reeks interviews in het kader van het Transmemo-project over de intergenerationele transmissie  van de herinneringen van de Tweede Wereldoorlog ... De afronding ervan heeft helaas enige vertraging opgelopen door de sluiting van de meeste instellingen, maar we zullen u laten weten wanneer ze op de radio zullen worden uitgezonden.

Andere taken hebben minder zichtbare resultaten voor het grote publiek maar zijn toch essentieel: correctie van de inventarissen, controle van een aantal fotolegendes in Pallas, vertalingen van allerlei teksten (o.a. de foto-inventarissen  Groot-Brittannië en Oostfront  ...), crowdsourcing van de foto's van CegeSoma via het Ugescrowd-platform, retroconversie van foto-inventarissen naar EAD-formaat, kwaliteitscontrole en conversie van digitale bestanden van de gescande  archiefcollecties ...

Deze periode wordt ook gebruikt om rapporten te af te werken, om deel te nemen aan vergaderingen per telefoon of videoconferentie, om onderzoeksprojecten voor te bereiden, om voortgang  te maken bij het schrijven van diverse artikelen en, specifiek voor één collega, bij de redactie van een proefschrift over autoriteitsgegevens, ...          

Natuurlijk blijven we al uw vragen beantwoorden. Wij zorgen ook voor de continuïteit van de bestellingen van foto- en archiefreproducties, op voorwaarde evenwel dat de gewenste documenten gedigitaliseerd zijn. Voor zover mogelijk voor onze diensten, kunnen we uitzonderlijk dringende vragen voor het scannen van documenten in overweging nemen

Let op: de data van een aantal geplande activiteiten voor de komende weken en maanden staan on hold, tot de maatregelen om het Corona-virus in te dijken worden opgeheven. Het gaat concreet om twee ontmoetingen publieksgeschiedenis : de eerste gewijd aan de herdenkingen van de Tutsi-genocide van 1994 met Florence Rasmont en Ornella Rovetta en de tweede over de vergeten soldaten van de Eerste Wereldoorlog met Dominiek Dendooven en Sophie De Schaepdrijver. Dit geldt ook voor de lancering van het boek van Fabrice Maerten 'Was opa een held?’  Een gids, die in de lijn ligt van 'Was opa een nazi? Speuren naar het oorlogsverleden' en die zal helpen om beter zijn weg te vinden in de archieven met betrekking tot het verzet in België.

Nog één ding:  aarzel niet, als u dat wenst, aan te sluiten bij de meer dan 2000 volgers op Facebook. U wordt op de hoogte gehouden van het nieuws over Belgium WOII en kunt onze berichten lezen die bijna dagelijks verschijnen ....

Zorg goed voor uzelf  en uw  geliefden. Wat ons betreft, we kijken er al naar uit om u binnenkort met enthousiasme en professionaliteit te verwelkomen in CegeSoma ...