Home » News » Levens die voor altijd ingrijpend veranderden…

Levens die voor altijd ingrijpend veranderden…

'Lily van Oost, 1937' - Copyrights Arch. Familie de Gerlache de Gomery - van Oost. Copyright : alle rechten voorbehouden

We weten dat de oorlog en de bezetting het leven van miljoenen Belgen overhoop hebben gehaald. Voor de meesten onder hen ging het vooral om overleven en hun familie beschermen. Bij anderen hebben de omstandigheden van het conflict de waarden waarnaar ze leefden diepgaand verstoord of zelfs volledig onderuit gehaald.  Via individuele lotsbestemmingen krijgen we een beter zicht op sommige aspecten van de oorlog.  

De voorbije weken verschenen op de website Belgium WWII verschillende nieuwe teksten over een aantal individuele levenslopen. Hier kan je kennismaken met levens die voor altijd door de oorlog werden getekend. Dat was bijvoorbeeld het geval met Lily van Oost, echtgenote de Gerlache (https://www.belgiumwwii.be/nl/oorlogsportretten/lily-van-oost-echtg-de-gerlache-de-gomery.html ). Dit meisje uit een bevoorrecht milieu was nog maar zeventien toen haar dagelijks bestaan helemaal veranderde. Duitse soldaten namen hun intrek op het eigendom van de familie. Lily sloot zich al snel aan bij het verzet. Eind juli 1944 werd ze gearresteerd en een maand later gedeporteerd naar Ravensbrück, een paar dagen voor de bevrijding door de geallieerden. Men kan zich voorstellen hoe de deportatie haar leven voor altijd grondig heeft getekend. Claire Pahaut schetst ons een diepmenselijk portret van deze uitzonderlijke jonge vrouw.  

Ook andere levens zijn zeer opvallend, zoals dat van Alice Cheramy (https://www.belgiumwwii.be/nl/oorlogsportretten/alice-cheramy.html ), geboren in een bescheiden gezin van Farciennes. Na haar discrete maar vastberaden inzet bij  inlichtingendienst Clarence werd ze een boegbeeld in Leopoldistische kringen. Ook voor haar speelde de bezetting een hoofdrol in haar bijzondere levensloop, zoals  Fabrice Maerten die heeft beschreven. Bij andere persoonlijkheden leidde de oorlog tot een voortzetting van hun eerdere politieke engagement. Dat was het geval voor de militante communist  Jacques Grippa (https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/jacques-grippa.html ) of voor de katholieke journalist William Ugeux (https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/william-ugeux.html ). Maar soms, zoals  Alain Colignon onderstreept, stuurt de oorlog een levenspad dat schijnbaar al helemaal was uitgetekend, in een volledig andere richting. Zo komt de socialistische revolutionair Walter Dauge (https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/walter-dauge.html ) in het troebele water van de Nieuwe Orde terecht om later oorlogsburgemeester te worden in Flénu, en korte tijd nadien te worden doodgeschoten door het verzet.

Dit zijn slechts enkele van de nieuwe bijdragen die je kan ontdekken op de website Belgium WWII. De website werd immers nog aangevuld met nieuwe biografieën. We vermelden bijvoorbeeld die van de historicus  Guillaume Jacquemyns (https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/guillaume-jacquemyns.html ) bekend vanwege zijn belangrijke studies over de omstandigheden waarin de Waalse arbeidersklasse moest overleven, of die van verzetslui  Albert Mélot (https://www.belgiumwwii.be/nl/oorlogsportretten/albert-melot.html ) en Marcel Demonceau (https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/marcel-demonceau.html ), en niet te vergeten de controversiële levensloop van koning Leopold III (https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/leopold-iii.html ).

Kortom, met deze biografieën en bijzondere ervaringen krijg je een beter zicht op de impact die de Tweede Wereldoorlog heeft gehad op de Belgische bevolking.  Maar er valt nog heel wat meer te ontdekken op de website: wacht dus zeker niet om hem (opnieuw) te bezoeken!  

Chantal Kesteloot