Home » News » Neem deel aan een wetenschappelijke enquête :

Neem deel aan een wetenschappelijke enquête :

TWEEDE WERELDOORLOG – HERINNERING, OORDEEL EN KENNIS

In het kader van het FED-tWINproject People@War voert het CegeSoma/Rijksarchief samen met de Universiteit Gent een studie over de maatschappelijke geschiedenis en de impact van de Tweede Wereldoorlog. U kan ons helpen door een vragenlijst (die ongeveer 15 minuten vergt) in te vullen die zal dienen voor een lange termijn onderzoeksproject. Die studie zal onder meer de antwoorden vergelijken met deze van eerdere publieksbevragingen (jaren 1980 en 2000) en het ons bij de analyse van de inhoud mogelijk maken om te zoeken naar modellen waarmee beter kan worden begrepen welke factoren al dan niet een significante impact hebben op onze visie op het verleden.
In de praktijk moet daarvoor elke onderwerp aan bod komen maar als u op sommige vragen niet wil antwoorden of als ze niet van toepassing zijn, of indien u daarentegen een meer uitgebreid antwoord wil geven, is dat geen enkel probleem. Alleen een e-mailadres is verplicht.
Aan het eind van de vragenlijst vragen we ook of u over bronnen beschikt die ons in staat kunnen stellen om de studie over de Tweede Wereldoorlog uit te breiden en te verrijken bijvoorbeeld met getuigenissen van personen die het conflict zelf hebben meegemaakt. We denken dan in het bijzonder aan dagboeken, maar ook aan brieven, foto’s, en eventueel andere documenten.
Bij voorbaat dank voor uw deelname en medewerking. En uiteraard mag u onze oproep altijd op ruime schaal verspreiden (+16-jarigen, familieleden, vrienden,  kennissen, collega’s etc.).
 

Link naar de enquête : https://forms.gle/Jf7YCPHDfXdvVTMM9