Home » News » Publieks- en lokale geschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven

Publieks- en lokale geschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven

Dag van de Nieuwste Geschiedenis

De Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (waarvan CegeSoma lid is), in samenwerking met het Zentrum für Ostbelgische Geschichte (ZOG) en het Luxemburgs Centrum voor Hedendaagse en Digitale Geschiedenis (C2DH) nodigt u uit voor de Dag van de  Nieuwste geschiedenis. Twee jaar geleden werd onze studiedag helaas geannuleerd omwille van de pandemie. Vandaag zijn we echter verheugd jullie mee te delen dat onze tweejaarlijkse studiedag plaats zal vinden op 20 mei 2022.

Deze keer is de Dag gewijd aan Publieke Geschiedenis in België. Het is een gelegenheid om de balans op te maken van het onderzoek rond dit thema én om met jullie de resultaten te delen van de nieuwste experimenten die erop gericht zijn de geschiedenis tot leven te brengen buiten de muren van de universiteit. Het is ook een gelegenheid om te discussiëren over regionale en lokale geschiedenis, domeinen die nauw verbonden zijn met publieke geschiedenis omdat ze vaak door niet-academici geschreven worden, maar die ook een potentiële voedingsbodem vormen voor historische tegenverhalen van ondervertegenwoordigde groepen. De Ostbelgien is daar een perfect voorbeeld van, en zal tijdens deze bijeenkomsten onder de aandacht worden gebracht.

De Dag vindt plaats in Eupen, en meer bepaald in de historische en betoverende omgeving van het Kloster Heidberg, op wandelafstand van het treinstation van de hoofdstad van Duitstalig België. Na een welkomstwoord door de heren Brüll & Fickers (ZOG & C2DH), en door de heer Oliver Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, krijgen we de gelegenheid de inaugurele lezing te horen van mevrouw Aline Sax, hr aan de Universiteiten van Antwerpen en Gent, beroemd schrijfster van historische romans, onderzoekscoördinator bij Geheugen Collectief - en oud-voorzitter van het BVNG. De dag wordt daarna voortgezet aan de hand van drie parallelle sessies - onder de gotische gewelven van het klooster - alvorens te eindigen met een receptie die door ZOG en BVNG wordt georganiseerd.

Ontdek hier het gedetailleerde programma.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Waar : Kloster Heidberg - Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen (vijf minuten van het station)

Wanneer : Vrijdag 22 mei 2022

Inschrijven verplicht vóór 16 mei 2022 via het Google Form