Home » News » Rijksarchief te Luik: Studiedag over het verzet

Rijksarchief te Luik: Studiedag over het verzet

Terugblik op een succesvol initiatief

Op 17 oktober 2022 organiseerden het Rijksarchief  te Luik en het CegeSoma in de Vurige Stede een informatie- en bezinningsdag  over de nieuwe tools  die aan het publiek worden geboden om de geschiedschrijving over het verzet tijdens WOII in België te vernieuwen  en beter te verspreiden. Hier volgt een kleine samenvatting waarin je ook de presentaties van de uiteenzettingen kan downloaden.  

Voormiddag: algemeen overzicht, inleiding tot Belgium WWII en verwijzing naar de rijkdom van het Rijkarchief Luik

Na de openingstoespraak van het diensthoofd van RA Luik, Michel Trigalet, gaf Fabrice Maerten van het CegeSoma aan de meer dan zestig aanwezigen een  globaal overzicht van Het verzet en zijn bronnen. Collega Chantal Kesteloot had het vervolgens over de vele mogelijkheden van de website belgium WWII om je kennis over dit onderwerp te verrijken. Anne Jacquemin en Bernard Wilkin, beiden van het Rijksarchief te Luik, belichtten daarna een aantal archiefbronnen die in Luik worden bewaard, respectievelijk het archief van vaderlandslievende verenigingen en dossiers die voortvloeien uit onderzoek van het Parket van Verviers in verband met personen waarvan vermoed werd dat ze tijdens WOII zijn omkekomen

Namiddag: de bronnen van het IHOES,  een innovatief project en vier debatten

Micheline Zanatta, voorzitster van het IHOES, wees op de alrijken bestanden die het Institut d'Histoire ouvrière, économique et sociale  over dit onderwerp bewaart.  Anne Chardonnens van het CegeSoma had het vervolgens over het project Wikibase Verzet waarmee het gemakkelijker zal worden (en dat is deels al het geval) om toegang te krijgen tot honderdduizenden dossiers die na het conflict werden opgemaakt over verzetsmensen en waarmee het verzet kan worden geanalyseerd vanuit een bottom-up benadering.    

Tenslotte waren er vier debatgesprekken onder leiding van respectievelijk Fabrice Maerten, CegeSoma (Hoe te werk gaan om de geschiedenis van het verzet in een gemeente te reconstrueren?), Lionel Vanvelthem, IHOES - Benjamin Blaise & Julien Paulus,  Territoires de la Mémoire  (Hoe de geschiedenis van en de herinnering aan het verzet vandaag valoriseren en verrijken?), Chantal Kesteloot, CegeSoma (Hoe concrete projecten opzetten om gebruik te maken van de behaalde resultaten, bijvoorbeeld via publicaties, tentoonstellingen, enz.) en Vincent Vagman, Projet-Histoire (Hoe te werk gaan om een familiegeschiedenis van het verzet te reconstrueren?). De aanwezigen konden met de animatoren in gesprek gaan over onderwerpen die hen na aan het hart lagen.

Een “work in progress”  

Michel Trigalet sloot deze gemoedelijke dag van uiteenzettingen en debatten af (met dank aan het Rijksarchief te Luik voor de onberispelijke organisatie). De originaliteit en de verscheidenheid van de tussenkomsten, maar ook de belangstelling van het publiek hebben aangetoond dat de geschiedschrijving van het verzet nog  een mooie toekomst voor zich heeft.