Home » News » Tot weldra….

Tot weldra….

Begin juli neemt onze collega Florence Gillet, die velen onder u wel kennen, loopbaanonderbreking om  gedurende twee jaar met haar familie in het buitenland te verblijven.

Voor wie haar niet zou kennen of nooit de gelegenheid heeft gehad haar te ontmoeten schetsen we kort een portret. 

Florence behaalde een licentiaatsdiploma Geschiedenis en een master Informatie- en Communicatiewetenschappen en –technologie aan de ULB. Ze werkt reeds zestien jaar voor het CegeSoma. Ze is er gestart met een onderzoeksproject over de maatschappelijke herinneringen van Belgische oud-kolonialen. Sinds 2007 staat ze in voor de uitbouw van de deelsector ‘Beeld en Geluid” van de instelling.   

Haar onderzoeksdomeinen zijn digitalisering van archief en de impact van informatie- en communicatietechnologie in de menswetenschappen, gegevenskwaliteit, de herinnering aan de kolonisatie en iconografische analyse.

Ze verlaat dus tijdelijk haar post van verantwoordelijke voor digitale toegang tot de collecties en voor projecten inzake digital humanities, alsook haar functie van adjunct van de directeur van het CegeSoma.

Florence, hartelijk dank voor de mooie  jaren die we met jou hebben doorgebracht en weet dat we blij zijn dat je voluit je dromen kan realiseren en dat je zal terugkomen vol enthousiasme, inspiratie en collegialiteit: een aantal van je vele kwaliteiten.

Stel het wel !