Home » News » Wetenschap en waarheid : archieven en onderzoek

Wetenschap en waarheid : archieven en onderzoek

De wetenschap staat vandaag steeds meer onder druk. Populistische partijen stimuleren het wantrouwen in wetenschappers en in wetenschappelijke instellingen. Via sociale media worden complottheorieën gelanceerd en ‘alternatieve feiten’ als waarheid verkocht. Ook de donkere pagina’s uit ons verleden worden vandaag dankbaar misbruikt voor bewuste politieke verdraaiingen en desinformatie. In een voorpublicatie uit de reeks 'Miscellanea archivistica: studia' publiceert Nico Wouters (CegeSoma/Rijksarchief) een korte reflectie over de samenwerking tussen archivarissen en historici die werken met ‘mensenrechtenarchieven’. U vindt deze paper hier.

Mits samenwerking, kunnen archivarissen en historici een grotere rol spelen in uiteenlopende aspecten van de verwerking van een traumatisch verleden. Nico Wouters beargumenteert dat de huidige druk op ‘wetenschappelijke waarheid’ een meer structurele vorm van samenwerking tussen archivarissen en historici vereist. Het CegeSoma kan als onderzoekscentrum binnen het Rijksarchief dienen als interessante testcase, en zelfs als model voor hoe zo’n dialoog er concreet zou kunnen uitzien. Voor meer informatie over deze akten, klik hier.