Home » Project » Groen licht voor EHRI-3

Groen licht voor EHRI-3

© EHRI, Raul Popadine for Unsplash

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat EHRI (European Holocaust Research Infrastructure)  nieuwe financiering zal ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon2020 om zijn middelen en diensten te ondersteunen en verder te ontwikkelen.

EHRI is al bezig met de transformatie van een project naar een permanent orgaan voor internationaal Holocaustonderzoek, de zgn. preparatory phase funding. Met deze nieuwe financiering kan EHRI de diensten en middelen die in de eerste twee fasen van het project werden ontwikkeld , zoals de fellowships, de opleidingsactiviteiten en het EHRI-portaal, in stand houden en uitbreiden. In de komende 4 jaar zal EHRI dus twee wegen bewandelen: zich omvormen tot een permanente infrastructuur en zich ontwikkelen tot een langdurig en actief project.

Nieuwe en verbeterde diensten

Dat EHRI kan rekenen  op beide geldstromen is vooral goed nieuws voor de gebruikersgemeenschap : zij kunnen de nieuwe en verbeterde diensten van EHRI blijven gebruiken, terwijl achter de schermen de basis wordt gelegd voor een stabiele organisatie.

Het Rijksarchief/CegeSoma dat mee aan de basis lag van EHRI,  is samen met Kazerne Dossin, zowel betrokken bij de verdere ontwikkeling van diensten en middelen van EHRI in de derde projectfase als bij de uitbouw van de permanente organisatie.  Het Rijksarchief/CegeSoma draagt in EHRI-3  bij tot verschillende werkpaketten : impact, innovatie en duurzaamheid ( meerbepaald juridische aspecten zoals privacy); verdere lokale uitbouw van onderzoeksinfrastructuur en nieuwe onderzoeks- en archiefbenaderingen.

Verborgen bronnen

Hoewel de bronnen van de meeste grote Holocaust-instellingen al zijn geïntegreerd in het EHRI-portaal, zijn veel waardevolle bronnen bewaard door  kleine lokale en micro - archieven momenteel slecht of helemaal niet toegankelijk voor onderzoekers. EHRI zal  instrumenten ontwikkelen om deze ’ verborgen bronnen’ te ontsluiten voor Holocaustonderzoek.

Nieuwe benaderingen, programma’s en activiteiten

In deze derde fase zal EHRI verder nieuw  transnationaal en interdisciplinair onderzoek van  de Holocaust mogelijk maken door het ontwikkelen van methodes om  thematisch gerelateerde, maar fysiek verspreide collecties met elkaar verbinden. Het zal verder de toegang tot de bronnen verbeteren en nieuwe gemeenschappen in zijn netwerk integreren  :  lokale onderzoeks- en archiefnetwerken, universiteiten en onderzoekers die op verwante gebieden werken.

Later dit jaar zal EHRI nieuwe programma's aankondigen voor haar opleidingsactiviteiten en fellowships. Die laatste maken het voor buitenlandse specialisten  mogelijk om onderzoek te doen in de collecties van het  Rijksarchief/CegeSoma, die voor het internationale Holocaustonderzoek direct relevant zijn. Ook een nieuwe interactieve online cursus Holocauststudies en een MOOC (massive open online course)  worden verwacht. Vooral de MOOC zal toelaten een veel groter publiek te bereiken.

Versterking van de gemeenschap

In de komende vier jaar wil EHRI haar gemeenschap van partners, onderzoekers, archivarissen, beoefenaren van de digital humanities  en anderen uitbreiden en versterken. Nieuwe partners in het consortium zijn het Centrum voor Stadsgeschiedenis van Oost-Centraal Europa in Lviv, Oekraïne, en de Universiteit van Thessaloniki.