Home » Publication » Nieuwe nummers van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

Nieuwe nummers van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

Het eerste nummer van 2020 van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis ligt momenteel bij de drukker. Het nummer telt vier artikelen, achtereenvolgens artikelen van Florentin Dawagne over het gevangenisbeleid in de bestraffing van ‘incivisme’ in Mons en Charleroi na de Eerste Wereldoorlog (in het Frans), van Guy Bud over de Europese aanwezigheid in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi tijdens de Tweede Wereldoorlog (in het Engels), van Elie Teicher over de activiteiten in Latijns Amerika en de ideologische ontwikkeling van de linkse schrijver Conrad Detrez (in het Frans) en tot slot van Xavier Dabe over de Belgische regeringscrisis van 1965 (in het Engels). Het nummer bevat ook een position paper in de debatrubriek van Christoph Brüll & Geneviève Warland. Zij komen terug op het controversiële en betwiste boek Schuldfragen van de Duitse historicus Ulrich Keller over de slachtpartijen op Belgische burgers tijdens de Duitse inval van de Eerste Wereldoorlog. Verder telt dit nummer ook nog recensies en samenvattingen van nieuw doctoraatsonderzoek. Afhankelijk van onvoorziene vertragingen door de huidige uitzonderlijke toestand, zal dit nummer verschijnen in mei 2020.

Ook het daaropvolgende nummer is al in volle voorbereiding. Dit tweede nummer van 2020 verschijnt kort na de zomer en zal vier artikelen tellen : van Thomas Briamont (La Belgique face à la question allemande pendant la seconde crise de Berlin (1958-1961)), Dominique De Groen en Antoon Vrints  (Nationale identificatie in armenbrieven uit bezet België, 1914-1918), Stan Pannier & Frank Caestecker (Pioniers in het consumptiekrediet tijdens de Belle Epoque) en Simon Watteyne (Le coût de la première guerre scolaire et les débats des « Graux impôts » (1878-1884).

Hou zeker onze sites in de gaten voor alle updates (www.journalbelgianhistory.be en www.cegesoma.be). Voor alle verdere bestelinformatie kan u ook Hilde Keppens contacteren (hilde.keppens@arch.be).