Verhuis van archiefcollecties : belangrijk bericht voor bezoekers

Omwille van de sluiting van ons depot in de Belgradostraat (Vorst), zullen in 2021 stapsgewijs enkele belangrijke verhuisoperaties plaatsvinden. Grote delen van de archiefcollecties van CegeSoma verhuizen naar andere depots van het Rijksarchief in Brussel. De publiekrechtelijke archieven van overheidsadministraties (waaronder het archief van de Inlichtings- en Actiediensten) verhuizen naar het Algemeen Rijksarchief in de Ruisbroekstraat. Archief gevormd door het militair gerecht (o.a. overtuigingsstukken) evenals de privaatrechtelijke archieven (persoonsarchieven, archieven van verzetsgroepen) worden verplaatst naar het Algemeen Rijksarchief 2 - Depot Cuvelier in de Hopstraat. De exacte momenten worden geleidelijk gecommuniceerd.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de raadpleging en de toegankelijkheid. We zullen evolueren naar een situatie waarin op termijn enkel nog de bibliotheek (boeken, tijdschriften, brochures, kranten, sluikpers, krantenknipsels), de foto- en audiovisuele collecties, en de door het CegeSoma gevormde archieven raadpleegbaar zullen zijn in onze leeszaal aan de Luchtvaartsquare. CegeSoma blijft haar archiefcollecties opgeslagen in ARA2 zelf verder beheren. Het is dus zeer belangrijk voor uw bezoek onze website te raadplegen om te kijken waar en vanaf wanneer welke archieven geraadpleegd kunnen worden.

Opgelet - om deze stukken te kunnen raadplegen moet u de volgende stappen volgen:

 1. Stuur een bericht naar cegesoma@arch.be met vermelding van de bestanden/inventarisnummers die u wenst te raadplegen.
 2. U krijgt per e-mail bevestiging wanneer de stukken voor u klaar liggen. Aanvragen worden tweemaal per week uitgehaald.
 3. Maak een afspraak in de leeszaal van ARA2 door een bericht te sturen naar agr_ar_2@arch.be .

! De bestanden AA667-AA1332 zijn tijdelijk niet raadpleegbaar wegens verhuis in september-oktober.
! De bestanden AA1-AA666
en AA1334-AA2518 zijn verhuisd en kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van ARA2.

Omwille van verwerking (o.a. in het kader van het Wikibase-project) moeten een aantal bestanden voorlopig gedeeltelijk of integraal in de Luchtvaartsquare blijven.

De bestanden die voorlopig integraal in de Luchtvaartsquare blijven, zijn:

 • AA585 Archief Devisenschutzkommando
 • AA616 Archief Hervé Close, vereffenaar van de groep Mill (MNB)
 • AA1089 Archieven verbonden met de vereffening van de inlichtingendienst Portemine en zijn ontsnappingsfiliaal Eva (1941-1944)
 • AA1134 Deelarchief betreffende het actienetwerk Nola (1942-1944)
 • AA1217 Enquête Kerk en clerus tijdens de bezetting. Deel 1.
 • AA1218 Enquête Kerk en clerus tijdens de bezetting. Deel 2.
 • AA1553 Archief van de Nationale Unie der Moeders en Vrouwen van Gefusilleerden en Overleden Politieke Gevangenen
 • AA1673 Archief Amicale des Prisonniers Politiques rescapés du convoi du 3 septembre 1944 (de zgn spooktrein-train fantôme). Deel 1.
 • AA1853 Archief van de Nationale Unie van de Sluikpers. Deel 2.
 • AA1859 Erkenningsdossiers van de Nationale Koningsgezinde Beweging
 • AA1881 Erkenningsdossiers BMOW
 • AA2006 Individuele dossiers van leden van de gewapende verzetsgroep Les Insoumis
 • AA2512 Archief van de dienst Hotton en van zijn verbroedering
 • 3120 SGRS-S/A. Onafhankelijkheidsfront 40/44. Patriottische Milities
 • 3121 Archief van de verzetsgroep Les Affranchis. Erkenningsdossiers

De volgende bestanden blijven voorlopig slechts gedeeltelijk in de Luchtvaartsquare. Het gaat hierbij vooral om reeksen individuele dossiers, ledenlijsten en dergelijke:

 • AA976 Archieven verbonden aan de vereffening van de verzetsbeweging van de Onafhankelijken in de onmiddellijke naoorlog
 • AA977 Archief vereffening van de Algemene Belgische Sabotagegroep, of de Groep G in de onmiddellijke naoorlog
 • AA1048 Archieven met betrekking tot de vereffening van de Service D
 • AA1056 Archief van de Nationale Unie van de Sluikpers. Deel 1.
 • AA1105 Deelarchief inlichtingendienst Tégal (1940-1944)
 • AA1135 Archieven van en over de inlichtingendienst Luc-Marc, "berichten"
 • AA1333 Bestand Inlichtings- en Actiediensten IAD van de Veiligheid van de Staat
 • AA2127 Archief Onafhankelijkheidsfront
 • AA2495 Archief van de gewapende verzetsgroep Witte Brigade (Fidelio)

De archieven gevormd door het CegeSoma zelf, zoals AA2268 (CegeSoma. Interviews uitgevoerd door de onderzoekers. Transcripties.), blijven zoals vermeld in de Luchtvaartsquare en blijven daar dus raadpleegbaar.

De lijst die hier staat geeft een actuele stand van zaken van welke archieven verplaatst zijn en waar ze zich vandaag bevinden. Ze zal na elk transport geüpdatet worden. Aan de hand van hun titel en vroegere Pallas-‘plaatskenmerk’ kan u zien welke collecties zijn overgebracht naar Algemeen Rijksarchief 1 (ARA1) of Algemeen Rijksarchief 2 – Depot Joseph Cuvelier (ARA2). De stukken kunnen voorlopig in ARA1 en ARA2 aangevraagd worden aan de hand van hun Pallas-‘plaatskenmerk’ (‘AA’-nummer).

Voor specifieke vragen over de toegankelijkheid : cegesoma@arch.be

Uiteraard blijven wij ook met veel plezier antwoorden op al uw historische en archiefgerelateerde vragen. En u kan natuurlijk nog steeds met ons contact opnemen indien u archiefmateriaal aan het Centrum wenst te schenken.

Check ook Facebook, YouTube en de nieuwsbrief voor updates !