Home » News » Launch of new calls for candidates for the EHRI-Conny Kristel scholarships - 2023

Launch of new calls for candidates for the EHRI-Conny Kristel scholarships - 2023

The EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), of which the State Archives/CegeSoma is one of the partners, aims to facilitate international Holocaust research by improving access to archives and stimulating international contacts between Holocaust researchers.

The Conny Kristel fellowships, which offer archivists and Holocaust researchers the opportunity to conduct archival research in one of the EHRI's partner institutions, help achieve this goal. An EHRI Fellowship can also be applied for at the State Archives/CegeSoma (if working in Belgium, you cannot apply for a scholarship at the State Archives/CegeSoma, but may apply for an institution outside of Belgium). 

Two new calls were recently launched, which are open until 20 January 2023 and 30 June 2023.

  • More information about application conditions and the procedure can be found here
  • For questions about opportunities offered by the State Archives/CegeSoma for Holocaust research, please contact dirk.luyten@arch.be.

 

EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), waarvan het Rijksarchief/CegeSoma een van de parnters is,  wil het internationale Holocaust onderzoek faciliteren door de toegang tot archieven te vergemakkelijken en internationale contacten tussen Holocaust-onderzoekers te stimuleren.

Eén van de middelen daarvoor zijn de Conny Kristelfellowships, die archivarissen en Holocaust-onderzoekers de mogelijkheid bieden archiefonderzoek te doen bij één van de EHRI-partner instellingen. Ook voor het Rijksarchief/CegeSoma kan een EHRI-fellowship worden aangevraagd (wie in België werkt kan niet kandideren voor een fellowship bij het Rijksarchief/CegeSoma, wel voor een instelling buiten België).

Pas werden twee nieuwe calls gelanceerd, die open zijn tot respectievelijk 20 januari 2023 en 30 juni 2023.

  • Meer informatie over de voorwaarden en de procedure vindt u hier.
  • Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden die het Rijksarchief/CegeSoma biedt voor Holocaustonderzoek kan u contact opnemen met dirk.luyten@arch.be