De vzw 'Vrienden van het CegeSoma'

In 1991, besliste het Wetenschappelijk Comité van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog de "VZW De Vrienden van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog" op te richten. Van enkele aangeslotenen in het begin groeide de vereniging aan tot meer dan 150 leden vandaag. Om zich aan te passen aan de nieuwe benaming van het Centrum werd de naam in 1997 omgevormd tot VZW De Vrienden van het CEGESOMA. De huidige versie van de statuten werd in maart 2016 in het Staatsblad gepubliceerd.

Het hoofddoel van het de vzw is om in het algemeen de activiteiten van het CegeSoma te bevorderen, en met name : 

  • om mensen en verenigingen met een interesse voor de opdrachten van het CegeSoma samen te brengen;
  • om de interesse voor het CegeSoma in het bijzonder, en voor de geschiedenis van 20ste eeuwse oorlogen en conflicten in het algemeen, te bevorderen; 
  • om contacten te leggen met gelijkaardige verenigingen in België en het buitenland;
  • het CegeSoma te helpen in de uitvoering van zijn missie.

De vzw stelt elk jaar diverse activiteiten voor aan zijn leden met betrekking tot de thema's van het CegeSoma : boekpresentaties, conferenties, tentoonstellingsbezoeken,...

Wil u de activiteiten van het CegeSoma ondersteunen ? Word lid van de vzw !

Stuur een bericht aan asbl-vzw.cegesoma@arch.be en u zal een antwoord ontvangen met de procedure.

Ter informatie :

De jaarlijkse bijdrage is 15 euro, over te schrijven op rekeningnummer n° 000-1491037-50.

Leden van de vzw genieten van de volgende voordelen : 

  • uitnodiging voor seminaries en andere activiteiten van het CegeSoma (vrijwillig); 
  • 30% reductie op alle publicaties van het centrum, uitgezonderd het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis.