Vrijwilligers van het CegeSoma

Onze Vrijwilligers

Het CegeSoma heeft al jaren het geluk te beschikken over een dynamische en zeer diverse ploeg vrijwilligers. Zij vallen onder de bevoegdheid van Fabrice Maerten, de verantwoordelijke voor de valorisering van de collecties. 

De meesten van hen doen erg waardevol werk bij het klasseren en inventariseren van collecties (die in hoofdzaak de geschiedenis van België van 1914 tot de jaren zeventig omvatten, met een focus op de beide Wereldoorlogen). Eén vrijwilliger houdt zich ook bezig met de persknipsels. Twee jongeren, een Duitse en een Oostenrijkse vrijwilliger, versterken de ploeg. Zij voeren diverse taken uit in verband met het onthaal, de archieven en de communicatie.

Onze vrijwilligers kunnen beschikken over een ruim landschapsbureau en hebben dezelfde logistieke basisvoorzieningen als het personeel om hun taken te kunnen uitvoeren. Ze worden uiteraard betrokken bij de veelvuldige activiteiten van de instelling.

Beschikt u over vrije tijd en bent u gepassioneerd door de nauwgezette klassering en ontsluiting van archieven, persknipsels of foto's, aarzel niet om contact op te nemen met Fabrice Maerten.

 

Wie zijn de vrijwilligers van het CegeSoma ?

Roland Baumann is kunsthistoricus (ULB) en sociaal antropoloog (Tulane University, New Orleans). Zijn doctoraatsverhandeling ging over volkskunde en de herinnering aan de burgeroorlog in Zuid-Andalusië. Hij is professor kunstgeschiedenis en visuele communicatie (INRACI) en leidde ook seminaries over de antropologie van oorlog en visuele antropologie (ULB). Zijn belangstelling voor het CegeSoma ligt in het verlengde van  zijn eigen familiegeschiedenis: tijdens de Tweede Wereldoorlog was zijn vader inlichtingen- en actieagent en politiek gevangene. Zijn oom nam dienst in de Belgische afdeling van de Royal Navy.

 

Dora Beullens is licentiaat in de Germaanse filologie. Ze werkte als administratief medewerker bij de gemeente Herent. Sinds 1 december 2019 is zij vrijwilligster uit belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en voor de twee Wereldoorlogen in het bijzonder.
Ze werkt één dag per week aan het opmaken van lijsten van individuele dossiers van verzetslieden en aan vertalingen. Ze zal ook ingeschakeld worden bij het inventariseren van archieven.

 

Emile Dejehansart heeft een licentiaatsdiploma in de rechten (ULB) en heeft een carrière als magistraat achter de rug. Zijn activiteiten als magistraat en de band van zijn familiegeschiedenis met de Tweede Wereldoorlog spoorden hem aan zichzelf bij het CegeSoma aan te bieden.
Hij werkt sinds oktober 2017 bij het CegeSoma en is met name verantwoordelijk voor de klassering van het onderzoeksfonds 'Eric Laureys' (de beroving van Joodse diamantairs door de Nazi's).


 

Marc De Win is jurist van opleiding en beëindigde eind augustus 2017 zijn carrière als adviseur-generaal bij de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Klimaat.
Na zijn pensionering wilde hij intellectueel werk blijven doen. Hij bood zich aan bij het CegeSoma na de website te hebben geraadpleegd. Hij startte als vrijwilliger in oktober 2017 en werkt sindsdien aan de redactie van archiefinventarissen om deze beschikbaar  te maken voor het publiek.


 

Het CegeSoma kan ook elk jaar (en dat al gedurende tien jaar - zie Bilan van een geslaagd partnerschap !) rekenen op de erg waardevolle steun van een Duitse vrijwilliger via de Aktion Sühnezeichen Friedensdienste  (ASF).
Matthias Domsgen kwam op 14 september 2020 bij het CegeSoma. Hij werkt voor de afdelingen Documentatie (ordening van foto’s, ingeven van archiefgegevens in Excel-tabellen) en doet vertalingen in het Duits. Hij blijft in België tot eind augustus 2021.

 


Mania Kozyreff is gepensioneerd bibliothecaris van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Geschiedenis) van de UCL. Zij kwam het CegeSoma vervoegen in 2005, uit persoonlijke interesse. Zij werkt voor de bibliotheek onder de verantwoordelijkheid van Alain Colignon.
Ze is verantwoordelijk voor de persknipsels en de nauwgezette identificatie van mensen die voorkomen in de trefwoorden van de PALLAS-catalogus.


 

Francis Lambrechts  is commercieel ingenieur van opleiding en was gedurende twintig jaar HR-beheerder bij Orange, tot zijn pensionering in september 2016.
Hij is bij het CegeSoma sinds mei 2017 waar hij archieven klasseert. Hij kreeg belangstelling voor het CegeSoma vanuit zijn familiegeschiedenis (zijn vader was piloot bij de RAF).

 

 

Dirk Martin is doctor in de geschiedenis (VUB). Van 1979 tot eind 2016 werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij het CegeSoma. Hij was er lange tijd verantwoordelijk voor de sector Documentatie en was in 2016 ook waarnemend directeur. Zijn onderzoekswerk is toegespitst op de buitenlandse politiek van België voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, de gemeentepolitiek tijdens het interbellum en diverse aspecten van de bezetting. Sinds 2018 maakt hij deel uit van de groep vrijwilligers waar hij hoofdzakelijk zorgt voor de vertaling van wetenschappelijke teksten.

 

Yvette Martin is afgestudeerd in bedrijfsbeheer en verzekeringsbemiddeling. Vanwege haar interesse in de hedendaagse geschiedenis, met name de twee wereldoorlogen, en haar familiegeschiedenis, besloot ze in augustus 2020 ons vrijwilligersteam te versterken. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van lijsten met individuele dossiers van leden van het verzet.


 

Pierre Mortier is een gepensioneerd financieel expert. Hij bekleedde verschillende functies bij een grote Brusselse bank en werkte gedurende zeven jaar eveneens in Parijs. Hij verzorgde gedurende 23 jaar lezingen over financiële analyse voor de richting Executive Master in Management – SBS (ULB). Hij is fel geïnteresseerd in de geschiedenis van de 20e eeuw en nadat hij regelmatig de leeszaal van het CegeSoma had bezocht om opzoekingen te doen over het verzet (zijn vader en zijn oom waren vanaf september 1940 actief in een Inlichtings- en Actiedienst en werden naar Duitsland gedeporteerd), is hij in juni 2021 deel gaan uitmaken van het vrijwilligersteam. Hij werkt aan het opstellen van lijsten met individuele dossiers van leden van het verzet.

 

Alexandre Stroinovsky is industrieel ingenieur in Bergen. Zijn professionele loopbaan is veelzijdig . Hij werkte zowel in de internationale handel als voor INTAS (agentschap van de Europese Commissie), waar hij de interfacefunctie bekleedde tussen de IT-afdeling en de wetenschappelijke experten in het kader van de ontwikkeling van onderzoeksprojecten. Nu hij sinds 5 jaar gepensionneerd is, biedt Alexandre zijn IT-ervaring aan aan het CegeSoma. Zijn interesses gaan uit naar geschiedenis en in het bijzonder naar archieven. Hij maakt deel uit van het CegeSoma sinds maart 2020 en houdt zich bezig met de uitwerking van de lijsten van de individuele dossiers van de leden van het verzet.
 

Nico Theunissen is Master in de Cultuurwetenschappen bij de Open Universiteit Nederland. Zijn Master-thesis handelde over de tekenfilm tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij had een grote interesse in de hedendaagse  geschiedenis en die van de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder en bood zich in 2010 als vrijwilliger bij het CegeSoma aan om zich bezig te gaan houden met de inventarisering van archieven. Hij is ook actief als secretaris bij de vzw 'De vrienden van het Fort van Breendonk' die als taak heeft het memoriaal in zijn verschillende taken te ondersteunen.

 

Charlotte Van Uytvanck