Vrijwilligers van het CegeSoma

Onze Vrijwilligers

Het CegeSoma heeft al jaren het geluk te beschikken over een dynamische en zeer diverse ploeg vrijwilligers. Zij vallen onder de bevoegdheid van Fabrice Maerten, de verantwoordelijke voor de valorisering van de collecties. 

De meesten van hen doen erg waardevol werk bij het klasseren en inventariseren van collecties (die in hoofdzaak de geschiedenis van België van 1914 tot de jaren zeventig omvatten, met een focus op de beide Wereldoorlogen). Eén vrijwilliger houdt zich ook bezig met de persknipsels. Twee jongeren, een Duitse en een Oostenrijkse vrijwilliger, versterken de ploeg. Zij voeren diverse taken uit in verband met het onthaal, de archieven en de communicatie.

Onze vrijwilligers kunnen beschikken over een ruim landschapsbureau en hebben dezelfde logistieke basisvoorzieningen als het personeel om hun taken te kunnen uitvoeren. Ze worden uiteraard betrokken bij de veelvuldige activiteiten van de instelling.

Beschikt u over vrije tijd en bent u gepassioneerd door de nauwgezette klassering en ontsluiting van archieven, persknipsels of foto's, aarzel niet om contact op te nemen met Fabrice Maerten.

 

Wie zijn de vrijwilligers van het CegeSoma ?

Dirk Martin is doctor in de geschiedenis (VUB). Van 1979 tot eind 2016 werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij het CegeSoma. Hij was er lange tijd verantwoordelijk voor de sector Documentatie en was in 2016 ook waarnemend directeur. Zijn onderzoekswerk is toegespitst op de buitenlandse politiek van België voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, de gemeentepolitiek tijdens het interbellum en diverse aspecten van de bezetting. Sinds 2018 maakt hij deel uit van de groep vrijwilligers waar hij hoofdzakelijk zorgt voor de vertaling van wetenschappelijke teksten.

 

Dora Beullens is licentiaat in de Germaanse filologie. Ze werkte als administratief medewerker bij de gemeente Herent. Sinds 1 december 2019 is zij vrijwilligster uit belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en voor de twee Wereldoorlogen in het bijzonder.
Ze werkt één dag per week aan het opmaken van lijsten van individuele dossiers van verzetslieden en aan vertalingen. Ze zal ook ingeschakeld worden bij het inventariseren van archieven.

 

Emile Dejehansart heeft een licentiaatsdiploma in de rechten (ULB) en heeft een carrière als magistraat achter de rug. Zijn activiteiten als magistraat en de band van zijn familiegeschiedenis met de Tweede Wereldoorlog spoorden hem aan zichzelf bij het CegeSoma aan te bieden.
Hij werkt sinds oktober 2017 bij het CegeSoma en is met name verantwoordelijk voor de klassering van het onderzoeksfonds 'Eric Laureys' (de beroving van Joodse diamantairs door de Nazi's).

 

 

Marc De Win is jurist van opleiding en beëindigde eind augustus 2017 zijn carrière als adviseur-generaal bij de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Klimaat.
Na zijn pensionering wilde hij intellectueel werk blijven doen. Hij bood zich aan bij het CegeSoma na de website te hebben geraadpleegd. Hij startte als vrijwilliger in oktober 2017 en werkt sindsdien aan de redactie van archiefinventarissen om deze beschikbaar  te maken voor het publiek.

 

 

Mania Kozyreff is gepensioneerd bibliothecaris van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Geschiedenis) van de UCL. Zij kwam het CegeSoma vervoegen in 2005, uit persoonlijke interesse. Zij werkt voor de bibliotheek onder de verantwoordelijkheid van Alain Colignon. Ze is verantwoordelijk voor de persknipsels en de nauwgezette identificatie van mensen die voorkomen in de trefwoorden van de PALLAS-catalogus.

 

 

Francis Lambrechts  is commercieel ingenieur van opleiding en was gedurende twintig jaar HR-beheerder bij Orange, tot zijn pensionering in september 2016.
Hij is bij het CegeSoma sinds mei 2017 waar hij archieven klasseert. Hij kreeg belangstelling voor het CegeSoma vanuit zijn familiegeschiedenis (zijn vader was piloot bij de RAF).

 

 

Bruno Picard heeft licentiaatsdiploma's in de rechten en de handelswetenschappen. Na gewerkt te hebben als commercieel verkoper voor een bedrijf dat deel uitmaakte van Mitsubishi, vervoegde hij het CegeSoma in 2000 nadat Alain Colignon hem vertelde over de mogelijkheden van het vrijwilligerschap bij het instituut.
Sindsdien werkt hij aan de ontsluiting van archieven.

 

Alexandre Stroinovsky is industrieel ingenieur in Bergen. Zijn professionele loopbaan is veelzijdig . Hij werkte zowel in de internationale handel als voor INTAS (agentschap van de Europese Commissie), waar hij de interfacefunctie bekleedde tussen de IT-afdeling en de wetenschappelijke experten in het kader van de ontwikkeling van onderzoeksprojecten. Nu hij sinds 5 jaar gepensionneerd is, biedt Alexandre zijn IT-ervaring aan aan het CegeSoma. Zijn interesses gaan uit naar geschiedenis en in het bijzonder naar archieven. Hij maakt deel uit van het CegeSoma sinds maart 2020 en houdt zich bezig met de uitwerking van de lijsten van de individuele dossiers van de leden van het verzet.

 

Nico Theunissen is Master in de Cultuurwetenschappen bij de Open Universiteit Nederland. Zijn Master-thesis handelde over de tekenfilm tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij had een grote interesse in de hedendaagse  geschiedenis en die van de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder en bood zich in 2010 als vrijwilliger bij het CegeSoma aan om zich bezig te gaan houden met de inventarisering van archieven. Hij is ook actief als secretaris bij de vzw 'De vrienden van het Fort van Breendonk' die als taak heeft het memoriaal in zijn verschillende taken te ondersteunen.

 

Het CegeSoma kan ook elk jaar (en dat al gedurende tien jaar - zie Bilan van een geslaagd partnerschap !) rekenen op de erg waardevolle steun van een Duitse vrijwilliger via de Aktion Sühnezeichen Friedensdienste  (ASF).
In dat kader werkt Jula Skomski sinds september 2019 voor het onthaal van het CegeSoma. Zij voert ook diverse taken uit voor de sector archieven.

 

 

Felix Thurner is sinds 1 september 2019 als vrijwilliger werkzaam bij het CegeSoma, waar hij tot juni 2020 zijn Oostenrijkse burgerdienst uitvoert onder de supervisie van Isabelle Ponteville (de verantwoordelijke voor communicatie en evenementen), .
Hij maakt vertalingen, ondersteunt de nieuwe website van het CegeSoma en de organisatie van diverse publieke activiteiten van de instelling en verricht ook diverse taken voor de sector archieven.