Uw archieven schenken?

Uw archieven schenken?

Het CegeSoma beheert privaatrechtelijke archieven van fysieke of rechtspersonen (particulieren, verenigingen, bedrijven, enz.) die van belang kunnen zijn voor de politieke, sociale en culturele conflictgeschiedenis van de 20ste eeuw.

Wil u de documenten van uw vereniging veiligstellen, zodat ze niet verloren gaan? Bewaart u de archieven van een familielid of kennis? Vindt u het jammer om een mooie fotocollectie weg te moeten gooien? Of deed u misschien onvermoede vondsten op zolder?

Misschien bent u nog op zoek naar een geschikte bewaarplaats voor de archieven, foto’s, pamfletten, boeken en tijdschriften in uw bezit. Of u zou graag weten of uw schatten ook enige historische waarde hebben.

Het CegeSoma helpt u met plezier verder!

Waarom uw documenten toevertrouwen aan het CegeSoma ?

  • om een duurzame bewaring te verzekeren;
  • om het historisch onderzoek van de wetenschappers en de bezoekers van onze instelling te bevorderen;
  • om bij te dragen aan het geheugen van onze samenleving

Contacteer ons!

Om een kwaliteitsvol beheer van onze collecties te garanderen, aanvaarden wij geen giften in onze leeszaal.

Gelieve bij vragen over deze materie dan ook vooraf contact op te nemen met :

Voor archieven : Gertjan Desmet (NL) of Fabrice Maerten (FR)

Voor boeken en tijdschriften : Alain Colignon

 

Wij danken u bij voorbaat !