Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij / Rijksarchief, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.cegesoma.be

Onevenredige last

Een complete revisie van de huidige website zou mankracht en IT- en technische expertise vereisen die we niet hebben.

Niet-toegankelijke inhoud

Sommige pagina's bevatten linktitels die niet altijd de functie van de link voor een ankerelement beschrijven

Het alt-attribuut wordt niet gebruikt op het img-element.

Sommige pagina's bevatten sectiekoppen die niet worden geïdentificeerd door h1-h6-tags.

Sommige pagina's bevatten onderstreepte of speciale tekstelementen zonder semantische opmaak.

Sommige pagina's bevatten elementen met onvoldoende contrast, d.w.z. minder dan de contrastverhouding van minstens 4,5:1 tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond.

Falen van het succescriterium 4.1.1 met betrekking tot de duplicatie van de waarden van het type ID

Sommige pagina's maken geen gebruik van formulierelementen en links

Bijkomende opmerkingen op basis van deze controle :

Keyboard : zijn onbereikbaar via het toetsenbord: over ons - collecties en publicaties - praktische info - onze website -  thema's 

Focus niet zichtbaar op "archief" 

Carrousel: onopvallende tekst, bovenop afbeeldingen. Zeer onopvallende focus

Slecht zichtbare focus: Nieuwtjes - nieuwsbrief + e-mail - naam / voornaam - inschrijven

Voorgestelde alternatieven

Gebruikers kunnen contact opnemen met het CegeSoma per telefoon (02/556.92.11.) of per e-mail (cegesoma@arch.be) om meer informatie te verkrijgen en/of problemen te melden of informatie aan te geven die niet toegankelijk is.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

cegesoma@arch.be

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Federale Ombudsman : contact@federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

Om te beginnen zullen we proberen linktitels aan te bieden die de functie van de links beschrijven en de links controleren die al aanwezig zijn.
We zullen ook proberen het gebruik van het 'alt'-attribuut op img-elementen te controleren.

Deze verklaring is op 12/03/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 12/03/2024