Team & deskundigheid

Organisatie en personeel

Verantwoordelijkheden en expertise van de Wetenschappelijke Staf per domein

 •  Nico Wouters : Hoofd van de vierde Operationele Directie (Tweede Wereldoorlog  (lokaal bestuur en collaboratie, politiek van het minste kwaad, Jodenvervolging), en de rol van staten in geschiedenis en herinneringspolitiek)
 • Michael Auwers: onderzoek (Belgisch buitenlands beleid, Koude Oorlog, Eerste Wereldoorlog, diplomatie, democratisering) en ondersteuning Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
 • Anne Chardonnens : Digitalisering (digital humanities, kwaliteit van de digitale gegevens)
 • Alain Colignon : Bibliotheek en Publieksinformatie (conflicten van de twintigste eeuw (1914-1950), collaboratie, verzet, geopolitiek, herinnering en collectieve beeldvorming, sociale semiologie)
 • Widukind De Ridder : BELCOWAR
 • Gertjan Desmet : Archiefbeheer (militair gerecht,verenigingen in het algemeen, Joodse bevolking in België)
 • Vincent Genin : BEMULTILAT
 • Chantal Kesteloot : Publieksgeschiedenis (geschiedenis van Brussel, herinnering aan de oorlog, nationalisme en identiteit)
 • Dirk Luyten : Onderzoek (rechtsgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, sociale politiek)
 • Fabrice Maerten : Collectievalorisering en vrijwilligerswerking (het verzet, de katholieke wereld, Tweede Wereldoorlog, Henegouwen, dagelijks leven)
 • Isabelle Ponteville : Communicatie & events
 • Dimitri Roden : People@War

Deeldomeinen en taken

 • Archief: Gertjan Desmet, Fabrice Maerten (+ vrijwilligers : Roland Baumann, Dora Beullens, Benjamin Bohrer, Bernard Burton, Marie-Hélène Calicis, Hedwig Degelaen, Emile Dejehansart, Yves Delvaux, Marc De Win, Jonathan D'Haese, Luc Ketels, Francis Lambrechts, Dirk Martin, Yvette Martin, Cecilia Melaerts-Saerens, Pierre Mortier,  Clemens Schönborn-Buchheim, Alexandre Stroinovsky, Jacques Sweers, Nico Theunissen, Milena Zimmermann)
 • Bibliotheek: Alain Colignon, Hilde Keppens, Kathleen Vandenberghe
 • Beeld & geluid: Gertjan Desmet, Anne Chardonnens, Somaya Bounekoub, Isabelle Sampieri
 • Publieksgeschiedenis: Chantal Kesteloot
 • Leeszaal: Somaya Bounekoub, Gertjan Desmet, Hilde Keppens, Kathleen Vandenberghe
 • Digitalisering: Anne Chardonnens, Artyom Lyapounov, Somaya Bounekoub, Moussa Lasouad
 • Communicatie & events : Isabelle Ponteville
 • Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis: Nico Wouters, Dirk Luyten, Hilde Keppens, Michael Auwers

Projectmedewerkers

Ondersteunende diensten

 • Secretariaat: Karima Richa
 • Onderhoud: Fouzia Mahi