Team & deskundigheid

Organisatie en personeel

Verantwoordelijkheden en expertise van de Wetenschappelijke Staf per domein

 •  Nico Wouters : Hoofd van de vierde Operationele Directie (Tweede Wereldoorlog  (lokaal bestuur en collaboratie, politiek van het minste kwaad, Jodenvervolging), en de rol van staten in geschiedenis en herinneringspolitiek)
 • Michael Auwers: onderzoek (Belgisch buitenlands beleid, Koude Oorlog, Eerste Wereldoorlog, diplomatie, democratisering) en ondersteuning Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
 • Anne Chardonnens : Digitalisering (digital humanities, kwaliteit van de digitale gegevens)
 • Alain Colignon : Bibliotheek en Publieksinformatie (conflicten van de twintigste eeuw (1914-1950), collaboratie, verzet, geopolitiek, herinnering en collectieve beeldvorming, sociale semiologie)
 • Widukind De Ridder : BELCOWAR
 • Gertjan Desmet : Archiefbeheer (militair gerecht,verenigingen in het algemeen, Joodse bevolking in België)
 • Chantal Kesteloot : Publieksgeschiedenis (geschiedenis van Brussel, herinnering aan de oorlog, nationalisme en identiteit)
 • Dirk Luyten : Onderzoek (rechtsgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, sociale politiek)
 • Fabrice Maerten : Collectievalorisering en vrijwilligerswerking (het verzet, de katholieke wereld, Tweede Wereldoorlog, Henegouwen, dagelijks leven)
 • Isabelle Ponteville : Communicatie & events

Deeldomeinen en taken

 • Archief: Gertjan Desmet, Fabrice Maerten (+ vrijwilligers : Roland Baumann, Dora Beullens, Bernard Burton, Emile Dejehansart, Yves Delvaux, Marc De Win, Jonathan D'Haese, Francis Lambrechts, Dirk Martin, Yvette Martin, Pierre Mortier, Felix Oberhuber, Julika Schulze, Alexandre Stroinovski, Nico Theunissen)
 • Bibliotheek: Alain Colignon, Hilde Keppens, Kathleen Vandenberghe (+ vrijwilliger : Marie Kozyreff)
 • Beeld & geluid: Gertjan Desmet, Anne Chardonnens, Somaya Bounekoub, Isabelle Sampieri
 • Publieksgeschiedenis: Chantal Kesteloot
 • Leeszaal: Somaya Bounekoub, Gertjan Desmet, Hilde Keppens, Kathleen Vandenberghe
 • Digitalisering: Anne Chardonnens, Mathias Tuybens, Somaya Bounekoub, Moussa Lasouad
 • Communicatie & events : Isabelle Ponteville
 • Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis: Nico Wouters, Dirk Luyten, Hilde Keppens, Michael Auwers

Projectmedewerkers

Ondersteunende diensten

 • Secretariaat: Karima Richa
 • Onderhoud: Fouzia Mahi