Home » Project » EHRI (2015 - )

EHRI (2015 - )

European Holocaust Research Infrastructure

European Holocaust Research Infrastructure

Het online portaal
De belangrijkste verwezenlijking van EHRI is het  online portaal, waar meer dan 200.000 voor de studie van de Holocaust relevante archiefbeschrijvingen van 1 900 instellingen vrij toegankelijk zijn. EHRI is een pioniersproject voor het internationaal delen van archieven : het is open access is, volgt de relevante standaarden en ontsluit informatie, die vrij kan hergebruikt worden,  door middel van gratis digitale hulpmiddelen.
 

Leren en verspreiden van kennis
EHRI biedt onderzoekers, archivarissen en praktijkmensen een breed scala aan mogelijkheden (beurzen, online cursussen en gidsen, workshops, conferenties, een documentblog), voor een transnationale en op samenwerking gebaseerde studie van de verspreide bronnen over de Holocaust.

EHRI is een Europees onderzoeksproject (Horizon 2020) dat Holocaust-onderzoekers ondersteunt met een digitale onderzoeksinfrastructuur  en door netwerking  te faciliteren.