Aline Thomas

Aline Thomas

Aline Thomas (°1994) behaalde een master in Nederlandse en Duitse taal- en letterkunde (2016) en geschiedenis (2019) aan de UGent. Tijdens haar studies concentreerde ze zich op thema’s die met beide wereldoorlogen te maken hebben. Haar masterscriptie voor geschiedenis bv. handelt over het gebruik van straatnamen gelinkt aan WO I als middel tot publieke herinnering en uiting van lokale politieke voorkeuren.

Vanaf midden juli vervoegt Aline het Cegesoma als wetenschappelijk medewerkster aan het project over het provinciebestuur Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat omvat een update van de bestaande archiefinventaris enerzijds en historisch onderzoek, gericht op de sociaal-economische impact van de Duitse bezetting op de Limburgse bevolking, anderzijds.