75 jaar na het begin van het regentschap … De archieven van Georges Holvoet, kabinetschef van de prins-regent

Eind november 2019 schonk de familie Holvoet de archieven van baron Georges Holvoet, kabinetschef van prins Karel, aan het CegeSoma.

Georges Holvoet (1874-1967) begon zijn loopbaan na zijn rechtenstudie bij het parket van Brussel, eerst als substituut (1899) en daarna als procureur des Konings (1911). In 1922 werd hij advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. Holvoet werd begin november 1923 benoemd tot gouverneur van de provincie Antwerpen. In september 1944 kwam hij op vraag van prins Karel, al lang een intieme kennis van de familie, aan het hoofd te staan van het kabinet van de regent. Holvoet bleef kabinetschef tot het einde van het regentschap in 1950. Daarnaast bekleedde hij nog functies bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, de Universitaire Stichting, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, enzoverder.

De geschonken archiefstukken beslaan ongeveer 1,2 lopende meter en dateren grosso modo uit de periode van het regentschap (1944-1950). Ze bevatten niet alleen informatie over de dagelijkse werking van het kabinet of de protocollaire en representatieve taken van de prins-regent, maar hebben eveneens betrekking op de relatie van prins Karel met ministers en regeringen, de Koningskwestie, de naoorlogse repressie, enz. Ten slotte zijn er nog allerhande stukken die eerder tot het persoonlijk archief van Holvoet behoren (o.a. een aantal ‘politieke nota’s’).

Het bestand wordt zo snel mogelijk verpakt en beschreven en kan nu nog niet geraadpleegd worden. Er bestaat een plaatsingslijst, opgemaakt door kleindochter Colette Gevers-Holvoet in 2003.