Aaldert Prins

Aaldert Prins

 

Aaldert Prins (°1966) is doctor in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen (Evangelische Theologische Faculteit (ETF, Leuven). In 2015 verdedigde hij een proefschrift over de geschiedenis van de Belgische Evangelische Zending. In september 2015 werd hij aangesteld als doctor-assistent Historische Theologie aan de ETF. Daarnaast is hij consulent publiekswerking en communicatie van het protestants-evangelisch archief- en documentatiecentrum Evadoc en leerkracht Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs. Zijn postdoctoraal onderzoek richt zich op de evangelische kerken in België tijdens de Tweede Wereldoorlog.