Anne Cornet

Anne Cornet (°1964) behaalde  een doctoraat in geschiedenis aan de Université Catholique de Louvain, waaraan ze van 1990 tot 2002 verbonden was als assistent. Daarna werkte ze in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika mee aan de tentoonstelling 'Het geheugen van Congo. De koloniale tijd'. Ze is laureaat van de Koninklijke Academie van Overzeese Wetenschappen.  

In 2005 verdedigde ze haar proefschrift over het koloniale gezondheidsbeleid van de staat en de missies tijdens het interbellum.

Als onderzoeker aan het CegeSoma van 2006 tot 2013 was ze belast met verschillende projecten: het verzet in Europa in de 20ste eeuw (brochure en pedagogische fiches);  de cinematografische activiteit van Henri Storck tijdens  de tweede wereldoorlog;  vrouwen in de kolonies :  Congo en Rwanda-Burundi, 1885-1962; Koloniale geschiedenis.  In het kader van de IUAP ‘Justice and Population. The Belgian Experience in International perspective 1795-2010’ werkte ze aan het luik over de koloniale justitie.

Ze verliet het CegeSoma op 30 april 2013.