Namur 1 et 2 juin 1957, Congrès National de la CNPPA, Nominatin d'Albert Regibeau, Président National, au 1er rang : M. Lavigne, secrétaire provincial, Marcel Grad, M. Minsart, Le Baron Huart, Bourgmestre, M. Le Ministre Leburton, M. Ros, M. Regibeau, M. Alers, M. Halin - Droits réservés

Archief Albert Régibeau

  • Toegankelijkheid en raadpleging : Het archief  Albert Régibeau  kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA1452

Beschrijving van het bestand:

Papieren van Albert Régibeau over politieke gevangenen, de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en de Koningskwestie

Het archief van Albert Régibeau bestaat uit diverse stukken i.v.m. de verdediging van de rechten van politieke gevangenen en hun rechthebbenden in privéverenigingen, commissies of organismen opgericht door de overheid. Het bevat ook documenten over de werking van vriendenkringen die een rol hebben gespeeld in de verdediging van die rechten of die zich tot doel stelden de herinnering levendig te houden. Het archief werd enkel chronologisch geordend aan het CegeSoma overgemaakt, waar het op thematische basis werd gereorganiseerd.   

Albert Régibeau was jurist van opleiding en nam deel aan de Achttiendaagse Veldtocht. Na de nederlaag van België hervatte hij zijn werk aan de balie van Luik. In 1941 trachtte hij Engeland en de Belgische strijdkrachten aldaar te bereiken maar hij werd in Frankrijk aangehouden. Na zijn vrijlating een maand later sloot hij zich aan bij het verzet en werkte hij mee aan de clandestiene kranten  Sambre et Meuse en Wallonie libre. Later sloot hij zich aan bij het inlichtings- en actienetwerk  Beaver-Baton. In april 1942 werd hij aangehouden in Luik en gedeporteerd naar de kampen  Esterwegen en Dachau. In mei 1945 werd hij bevrijd. Hij stichtte de Union des Prisonniers politiques des Deux Guerres (U.P.P.2.G.), gelinkt aan de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen, om zo de rechten van voormalig politiek gevangenen te kunnen verdedigen. Albert Régibeau stond tenslotte ook mee aan de wieg van het  CegeSoma.

Voor meer informatie :

  • Bernard Henri, La Résistance 1940-1945, Bruxelles : La Renaissance du Livre, 1969.
  • Guldenboek van de Belgische Weerstand, uitgegeven door de Commissie voor de Historiek van de Weerstand, opgericht door het Ministerie voor Landsverdediging, Brussel, Leclercq, 1948.
  • Tanham George K., The Belgian underground movement 1940-1944, Palo Alto (CA) : Stanford University Press, 1951.