Photo de J. A. Goris : Conseiller de l’ambassade belge à Washington de 1937 à 1945, de Gruben participe aux activités de la colonie belge aux Etats-Unis, ici présente lors de la lecture à New York le 31 mai 1942 de la proclamation du bourgmestre de Bruxelles Joseph Vandemeulebroek aux occupants allemands, photo 31688, copyrights CegeSoma/Archives de l'Etat.

Archief Baron Hervé de Gruben

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Baron Hervé de Gruben” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA699

Beschrijving van het bestand:

Archief van Hervé de Gruben, diplomaat, directeur-generaal en secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het archief van Baron de Gruben werd in 1972 neergelegd bij het CEGESOMA waar het op chronologische basis werd geselecteerd zodat een duidelijk overzicht wordt gegeven van de loopbaan van deze diplomaat. Het archief bestaat uit documenten van diverse aard, notities, handgeschreven brieven, verslagen van vergaderingen. Ondanks de rijkdom van het bestand en de cruciale informatie die het geeft moet worden gesteld dat geen enkel dossier volledig is. Het archief blijft niettemin een belangrijk vetrekpunt voor het voeren van onderzoek.  

Naast louter privéarchief heeft de baron ook documenten verzameld over onderwerpen die minder met zijn functies te maken hadden. Wanneer hij bijvoorbeeld in Washington is als adviseur voor economische en financiële zaken interesseert hij zich zeer sterk voor de spanningen tussen de koning en de regering  en hij verzamelt de telegrammen die werden uitgewisseld tussen de regering Pierlot, Cartier de Marchienne, Theunis en de ambassadeur  in Washington, van der Straten-Ponthoz. Op die manier is het mogelijk het parcours van deze actoren beter te begrijpen en te documenteren.  

De loopbaan van Hervé de Gruben (Booischot, 1 juni 1894 - Brussel, 20 november 1967) is bijzonder interessant voor historici. Eerst is hij op post in Berlijn, waar hij ziet hoe Adolf Hitler zijn entrée maakt in de diplomatieke en politieke wereld. Hij is ook getuige van de voorbereiding van de ontmoeting tussen Van Zeeland en Ribbentrop die zal plaatsvinden tijdens de Wereldtentoonstelling van 1935. Na de oorlog  wordt hij teruggeroepen naar Brussel om zich bezig te houden met de economische betrekkingen met de Verenigde Staten enerzijds en met Duitsland anderzijds. Hij is ook een zeer productief schrijver die onder meer talrijke teksten publiceert in tijdschriften zoals La Revue Générale, Res Publica of Chronique de Politique Etrangère.

Voor meer informatie:

  • Jean-François Crombois, Camille Gutt et le gouvernement de Londres: aspects politiques, économiques et financiers de la participation belge à la Seconde Guerre mondiale,Université Libre de Bruxelles, 1998.
  • Vincent Delcorps, Dans les coulisses de la diplomatie: histoire du ministère belge des Affaires étrangères (1944-1989), Louvain-La-Neuve, Presses universitaires de Louvain, coll.« Scène internationale », 2018.
  • Fernand Vanlangenhove, La Belgique et ses garants, l’été 1940: contribution à l’histoire de la politique extérieure de la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, Palais des Académies, coll.« Académie royale de Belgique », 1972.
  • Els Witte, Alain Meynen et Dirk Luyten, Politieke geschiedenis van Belgïe: van 1830 tot heden, Antwerpen, Manteau, 2016.