Archief Frédéric Eickhoff

  • Toegang and raadpleging : De inhoud van het archiefbestand Eickhoff is alleen beschikbaar voor onderzoekers geaccrediteerd door het CegeSoma.
  • Reproductie : Niet toegestaan

Beschrijving van het bestand :

Advokatenarchief Frédéric "Freddy" Eickhoff : verdedigingsdossiers, 1940-1950

Nadat Jacques Eickhoff, zoon van advocaat Frédéric Eickhoff, ons jaren geleden opmerkzaam had gemaakt op het archief van zijn vader, is dit archief met toelating van de familie en na een lang onderhandelingsproces neergelegd in het Cegesoma. Het Eickhoff-archief kan de studie van de Duitse repressie, militaire rechtspraak en het verzet een aardige stap vooruit helpen.

Frédéric (of Freddy) Eickhoff was de verdediger van een 2500-tal verzetslui, die in het bezette België moesten verschijnen voor de Duitse militaire rechtbanken op beschuldiging van spionage, wapenbezit, hulp aan de geallieerden, het beluisteren van de Engelse radio, enzovoort. Ondanks het feit dat hij bij een aantal Duitse diensten niet bepaald op een goed blaadje stond, kon hij meer dan eens strafvermindering bekomen. Meester Eickhoff en zijn medewerkers Delhaize en Van Hecke bewaarden al die tijd de procesdocumenten van hun zaken. Deze ettelijke meters documenten worden nu, zeventig jaar na de bezetting, opengesteld voor het wetenschappelijk onderzoek.

De overeenkomst met de familie Eickhoff stipuleert dat bij raadpleging van de documenten het beroepsgeheim geëerbiedigd moet blijven en dat er dus geen namen openbaar gemaakt worden. Het archiefbestand is trouwens in vrij slechte staat, zodat vóór de eigenlijke openstelling nog enkele conservatiemaatregelen dienen getroffen te worden. Van zodra deze achter de rug zijn, zal dit kenbaar gemaakt worden en wordt raadpleging mogelijk.

Voor meer informatie :

  • Eismann, Gaël en Stefan Martens, eds. Occupation et répression militaire allemandes : la politique de "maintien de l'ordre" en Europe occupée 1939-1945. Parijs : Autrement, 2007.
  • Maes, Sandra. De Duitse militaire contraspionage in bezet België tijdens de tweede Wereldoorlog. V-man Prosper Dezitter en zijn groep. Leuven: KUL, 1997.
  • Buyle, Jean-Pierre. “Me Frédéric Eickhoff, l'avocat”  Le Journal des Avocats VI-VII (2012)