Massacre de Wodecq le 5 septembre 1944, photo n°28226, copyrights CegeSoma/Archives de l'Etat.

Archief Maurice Bouchez

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Maurice Bouchez” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie:  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen: Inventaris AA2344

Beschrijving van het bestand :

Archief van Maurice Bouchez over de gevechten bij de bevrijding van Wodeke op 5 september 1944.

Het archief bestaat uit werkdocumenten van Maurice Bouchez die hij inzamelde voor het schrijven van zijn boek Le combat de Wodecq, en uit documenten die feiten uit die periode weergeven maar geen verband houden met het onderwerp van zijn werk. 
Maurice Bouchez, zoon van een militair, wordt op 31 augustus 1924 geboren te Moers in Duitsland, dat op dat ogenblik door de Belgische strijdkrachten bezet wordt. Na zijn terugkeer naar België, meer bepaald naar Ronse, volgt hij basisonderwijs in het Frans en zijn middelbaar onderwijs in het Nederlands. Hij maakt een woordenboek over het dialect van Ronse dat nog steeds voor dat onderwerp model staat.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Maurice Bouchez actief in het verzet. Hij wordt aangehouden en op 20 mei 1944 gedeporteerd naar het kamp Dora-Mittelbau waar hij opgesloten zit tot de Engelsen het kamp op 15 april 1945 bevrijden. Hij is ernstig gewond aan een voet en wordt erkend als oorlogsinvalide.   

Maurice Bouchez werkte bijna veertig jaar in de banksector van Ronse en was actief in talrijke plaatselijke, sportieve en culturele verenigingen en in vaderlandslievende bewegingen. Hij tekende en schilderde ook graag. Een groot aantal van zijn gouaches gaan over de sombere tijden van zijn deportatie.

Maurice Bouchez had belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en vooral voor de tragische gebeurtenissen die zijn stad Ronse troffen, evenals voor  dramatische gevechten te Wodeke op 5 september 1944: jonge verzetslui boden weerstand tegen een grote overmacht van Duitse soldaten die ze tot overgave wilden dwingen, hetgeen leidde tot pijnlijke represailles en het verlies van vele mensenlevens.

Maurice Bouchez overleed op 21 februari 2011 op 86-jarige leeftijd.   

 

Voor meer informatie :

  • Bernard Henri, La Résistance 1940-1945, Bruxelles : La Renaissance du Livre, 1969.
  • Guldenboek van de Belgische Weerstand, uitgegeven door de Commissie voor de Historiek van de Weerstand, opgericht door het Ministerie voor Landsverdediging, Brussel, Leclercq, 1948.
  • Tanham George K., The Belgian underground movement 1940-1944, Palo Alto (CA) : Stanford University Press, 1951.