gouvernement Pierlot

Archief van Belgische overheden of overheden in België

1. De voornaamste archiefbestanden die worden bewaard bij het CegeSoma en elders :

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar. Het ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.

Naast federale archieven, kent België een groot aantal provincie- en gemeentearchieven . Als u op een lager bestuursniveau informatie zoekt, kunt u die in deze archieven vinden.

De meeste archieven van de Duitse  bezettingsadministratie zijn  te vinden in Frankrijk en Duitsland. Van een deel van deze archieven bezit het CegeSoma kopieën. Wat restte van de eigenlijke archieven van de ‘Militärbefehlshaber Belgien’ werd tijdens de  Duitse terugtocht door Franse troepen in Marburg ontdekt en berust nu nog steeds in de Archives de France te Parijs als ‘Fonds AJ 40.

Een klein aantal archieven van de belgische regering van Londen, die tijdens de bezetting functioneerden, zijn opgenomen in het depot van het CegeSoma.

2. Waar kan men over dit onderwerp bijkomende informatie vinden ?

  • DURANT Albert, Eaton Square, Le Sphynx, Bruxelles, 1947
  • CROMBOIS Jean-François, Camille Gutt, les finances et la guerre, 1940-1945, CEGES-Quorum, Bruxelles-Gerpinnes, 1999.
  • GROSBOIS Thierry, Pierlot 1930-1950, Racine, Bruxelles, 2007.
  • CONWAY Martin et GOTOVITCH ((Edited by), José, Europe in Exile : European Exile communities in Britain, 1940-1945, Berghahn/SOMACEGES, New-York/Oxford, 2001. 
Als u van plan bent naar onze leeszaal te komen, vergeet dan niet om uw bezoek voor te bereiden.
Als u meer informatie nodig heeft, aarzel dan niet om ons per e-mail te contacteren : info-cegesoma@arch.be.