Foto J. Boogaerts - Alle rechten voorbehouden

Archief van Léon Schillings

 • Toegankelijkheid  en raadpleging: Het archiefbestand Leon Schillings kan worden geraadpleegd tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
 • Reproductie :  Het archief kan vrij worden geraadpleegd in onze  leeszaal. Voor vragen voor reproductie door het CegeSoma-team vindt u alle praktische informatie hier.
 • Toegang: Inventaris AA2513

Beschrijving van het archiefbestand :

Archief van Leon Schillings over zijn activiteiten bij het verzet en de dienst  SBS

Het archief van Leon Schillings dat in 2017 werd nagelaten aan het CegeSoma gaat over zijn activiteiten als verzetsstrijder en over zijn naoorlogse werk bij verschillende verenigingen. Het bestand bevat bijvoorbeeld een ruime documentatie over de bevrijding van Wallonië en persoonlijke briefwisseling met andere verzetslui. Het archief van Schillings is vandaag opgedeeld in drie onderdelen, namelijk diverse stukken, privé- en beroepsleven, en tenslotte documenten over zijn activiteiten bij het Belgisch verzet.

Leon Schillings (1920-2016) trad in 1940 toe tot het verzet en maakte deel uit van verschillende netwerken : Clarence, Tegal en tenslotte het Geheim Leger.  In oktober 1944 werd hij aangeworven door de Staatsveiligheid en overgebracht naar Zwitserland waar hij tot in januari 1945 bleef werken op kwesties in verband met Duitsland. Daarna maakte hij tot het einde van de vijandigheden deel uit van het rekruterings- en documentatiebureau te Brussel. Hij ontving verschillende decoraties voor zijn activiteiten bij het verzet. Na de oorlog zette hij zijn loopbaan in de textiel verder.         

Voor meer informatie :         

 • Marquet, Victor. Contribution à l’histoire de l’Armée secrète 1940-1944. Bruxelles : Pygmalion/Union des Fraternelles de l’Armée secrète, 6 fasc., 1991-1995. 
 • Maerten Fabrice, "La résistance en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale", http://www.democratieoubarbari...
 • Verhoeyen, Étienne. "Quatrième partie : la résistance". In La Belgique occupée. De l’an 40 à la Libération. Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1994, p. 331-511.
 • Debruyne, Emmanuel. Un service secret en exil. L'Administration de la Sûreté de l'État à Londres, novembre 1940 - septembre 1944. CHTP/BEG, 15, 2005, p. 335-355.
 • Etienne Verhoeyen & Emmanuel Debruyne." Les années londoniennes". In De Staatsveiligheid : essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat. Bruxelles:  Politeia, 2005, p. 75-92.
 • Bernard, Henri. L’armée secrète, 1940-1944. Gembloux : Duculot, 1986.
 • Debruyne, Emmanuel. La guerre secrète des espions belges 1940-1944. Bruxelles : Racine, 2008.
 • Debruyne, Emmanuel. C'était Tégal : un réseau de renseignements en Belgique occupée, 1940-1944. Bruxelles : Labor, 2003.
 • Maerten, Fabrice. Papy était-il un héros ? Sur les traces des hommes et des femmes dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Bruxelles : Racine, 2020.