CegeSoma - ASF : bilan van een geslaagd partnerschap !

CegeSoma - ASF : bilan van een geslaagd partnerschap !

ASF (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste) is een vereniging die werd opgericht door tegenstanders van het nazisme en die al 60 jaar jaarlijks ongeveer 170 jonge Duitse vrijwilligers uitstuurt naar landen waarvan de bevolking te lijden had onder de misdaden van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eerste vrijwilligers van ASF kwamen in 1963 naar België.

Deze jongeren willen zich solidair inzetten voor de verzoening en de vrede door de strijd tegen racisme, discriminatie en sociale uitsluiting. In België gaan er elk jaar een 15-tal vrijwilligers aan de slag in diverse structuren voor sociale, opvoedkundige of historische projecten

CegeSoma en ASF … een verhaal dat al lang meegaat …

De samenwerking van CegeSoma met ASF dateert van 2009. Sinds dan hebben er jaar na jaar in totaal een tiental vrijwilligers mekaar opgevolgd.

Het idee achter deze samenwerking is altijd geweest dat het om een ‘win win situatie’ moet gaan. De vrijwilligers worden voor 100 % ingeschakeld in onze instelling, meer bepaald in de sector documentatie (archieven, bibliotheek, audiovisuele collectie, leeszaal en digitalisering van documenten). Ze krijgen ook de gelegenheid om kennis te maken met actuele en historische documenten, om contacten te hebben met lezers en om te zien hoe een documentatiecentrum in het algemeen werkt.

Daarnaast krijgen ze ook de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, hun historisch begrip te verdiepen en hun kritische zin aan te scherpen via het project ‘Exil in België / Das Andere Deutschland’. Dit project gaat over de immigratie van Duitse vluchtelingen naar België van 1933 tot 1940. De vrijwilligers kunnen in dit kader bij voorbeeld onderzoek verrichten in de Koninklijke Bibliotheek of de archieven van de Vreemdelingenpolitie in het Rijksarchief leren kennen. Het resultaat van dit project krijgt elk jaar een andere vorm: een kleine tentoonstelling, voorstellingen van biografieën, interviews van families …

Om het programma te vervolledigen volgen de vrijwilligers nog taalcursussen en gaan ze één dag per week naar Convivial (een vzw die zich inzet voor de begeleiding van vluchtelingen).

Daarbovenop komt nog de sociale leerschool van het samenleven op de werkvloer: de gesprekken met collega’s op de middag, deel uitmaken van een ploeg, zien met welke moeilijkheden je te maken kan krijgen …

Bilan van deze samenwerking

Jaar na jaar heeft CegeSoma het genoegen kennis te maken met erg betrouwbare, positief ingestelde en ondernemende jongeren vol idealisme die het beste van zichzelf geven. We hebben veel bewondering voor hun aanpassingsvermogen, zowel bij het aanleren van talen als bij de verschillende taken die ze toevertrouwd krijgen. We hebben evenveel bewondering voor de vereniging ASF die deze jongeren zo goed en zo professioneel omkadert.

En tot slot heeft CegeSoma de voldoening bij te dragen tot een project van Europees burgerschap waarbij we een belangrijke boodschap kunnen verspreiden. Deze formule wacht zeker nog een mooie toekomst bij het Rijksarchief.