Contact opnemen met een specialist

Verantwoordelijkheden en expertise van de Wetenschappelijke Staf per Domein

  • Nico Wouters : Hoofd van de 4de Operationele Directie (Tweede Wereldoorlog  (lokaal bestuur en collaboratie, politiek van het minste kwaad, Jodenvervolging), en de rol van staten in geschiedenis en herinneringspolitiek)
  • Michael Auwers: onderzoek (Belgisch buitenlands beleid, Koude Oorlog, Eerste Wereldoorlog, diplomatie, democratisering) en ondersteuning Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
  • Anne Chardonnens : Digitalisering (digital humanities, kwaliteit van de digitale gegevens)
  • Alain Colignon : Bibliotheek en Publieksinformatie (conflicten van de 20e eeuw (1914-1950), collaboratie, verzet, geopolitiek, herinnering en  collectieve beeldvorming, sociale semiologie)
  • Fabrice Maerten : Collectievalorisering en vrijwilligerswerking (het verzet, de katholieke wereld, Tweede Wereldoorlog, Henegouwen, dagelijks leven)
  • Isabelle Ponteville : Communicatie & events
  • Dirk Luyten : Onderzoek (Rechtsgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, sociale politiek)
  • Chantal Kesteloot : Publieksgeschiedenis (geschiedenis van Brussel, herinnering aan de oorlog, nationalisme en identiteit)
  • Gertjan Desmet : Archiefbeheer (militair gerecht,verenigingen in het algemeen, Joodse bevolking in België)